Yeryüzü Şekilleri 5. Sınıf

Kategoriler: 5. Sınıf Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler

Dağ: Çevresine göre yüksekte kalan, tabandan zirveye doğru yamaçları eğimli yeryüzü şekillerine dağ denir.

Yurdumuz dağlık bir ülkedir. Ülkemizde yükseklik batıdan doğuya doğru artar. iç ve Doğu Anadolu’da sönmüş volkanik dağlar vardır.

Geçit: Dağlık bölgelerde ulaşım oldukça zordur. Bu alanlarda ulaşıma imkân veren bölümlere geçit denir.

Ova: Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklerdir. Bu yerlerde akarsular, derin vadiler açmadan yüzeyden akar. Yurdumuzda çoğunlukla kıyı ovaları olduğu gibi, iç kısımlarda yüksekte olan ovalar da vardır.

Plato: Çevresine göre yüksekte kalmış ve derin akarsu vadileri ile yarılmış düzlüklerdir.

Yurdumuzun iç ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri geniş platolarla kaplıdır.

Körfez: Denizlerin karaların içine doğru sokulmuş şekline denir.

Akarsu: Yağmurların, eriyen kar sularının ve kaynaklardan çıkan suların yeryüzünde eğim boyunca akmasıyla meydana gelen sulara denir.

Delta: Denize ulaşan bazı akarsuların kıyıda ve denizde oluşturduğu üçgen veya çatal biçiminde alanlar denir.

Göl: Karalar üzerindeki çukur alanlarda birikmiş durgun su kütlesine denir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar