Yer Tamlayıcısı (Dolaylı Tümleç) 8. Sınıf


Kategoriler: 8. sınıf Türkçe, TürkçeYüklemin bildirdiği işi, oluşu, hareketi yapan, yüklemin bildirdiği durumu üzerine alan ögeye özne denir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde cümle içinde özneye yer verilmemiştir?

A) Bu sabah arkadaşlar Ayşe'yi ziyarete gitmişler.
B) Yıllar önce bu şarkıyı beraber söylemiştik.
C) Öğretmen tahtaya küçücük bir daire çizdi.
D) Sınıf arkadaşları yaptığı her harekete gülüyorlardı.

Yüklem, cümlede yargı bildiren sözcük ya da sözcük grubu hâlinde bulunabilir.
Aşağıdakilerin hangisinde yüklem bir söz öbeği değildir?

A) Toprak devletin temelidir.
B) Bencillik, dostluğun zehridir.
C) Çalışmak, düşünmek hayattır.
D) Vatan bir milletin evidir.

Uzun yapraklarından damlayan yağmur sularıyla kendine gelen sarmaşık dikkatini çekmişti çocuğun.
Bu cümlenin öznesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çocuğun
B) Uzun yapraklarından damlayan
C) Yağmur sularıyla kendine gelen sarmaşık
D) Uzun yapraklarından damlayan yağmur sularıyla kendine gelen sarmaşık

Cümlede yargı bildiren sözcük ya da sözcük gruplarına yüklem denir. Özne, fiil cümlelerinde işi yapandır. İsim cümlelerinde ise bir eylem bulunmadığı için yüklemin bildirdiği durumda olandır.
Bu açıklamalara göre;
I. Derin duygulara sahip insanların acıları büyüktür.
II. İnsanın derdi paylaştıkça azalır.
III. Başkalarının duygularını anlamayan insan anlayışsızdır.
IV. Gittiğimiz bu yolun sonu da görünüyor.
numaralanmış cümlelerden hangisi yalnızca özne ve yüklemden oluşmamıştır?

A) IV    B) III    C) II    D) I

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi