Uzun Çizgi ve Eğik Çizgi


Kategoriler: Noktalama İşaretleri, Türk Dili ve Edebiyatı

Uzun Çizgi • Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır. Buna konuşma çizgisi de denir.
  Hacivat:
  – Gel benim serv-i bülendim.
  Karagöz:
  – Gelemem benim sümüklü efendim.
  Hacivat:
  – Gel benim ömrümün hâsılı.
  Karagöz:
  – Gelemem ayağımın mayasılı.

UYARI: Konuşmalar tırnak içinde verildiğinde uzun çizgi kullanılmaz.

Eğik Çizgi

 • Yan yana yazılması gereken durumlarda mısraların arasına konur:
  Dünyaya geldiğim anda / Yürüdüm aynı zamanda / İki kapılı bir handa / Gidiyorum gündüz gece
  (Aşık Veysel Şatıroğlu)
 • Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına ve semt ile şehir arasına konur:
  Akasya Sokağı, Nu.: 21/66 Beyoğlu/ İSTANBUL
 • Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur:
  15/10/1999, 13/IX/1987.
 • Dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için kullanılır:
  -a/-e, -ak /-ek, -gın /-gin, -madan /-meden.
 • Genel Ağ adreslerinde kullanılır:
  http://tdk.gov.tr
 • Matematikte bölme işareti olarak kullanılır:
  70/2=35

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi