Masallarla Diğer Türlerin Karşılaştırması


Kategoriler: Masal - Fabl, Türk Dili ve Edebiyatı

Masallarla destanlar birbirine yakın ürünlerdir. Bunların benzer ve farklı yönleri vardır. Masallar tamamen hayal ürünüdür. Destanlar ise toplumların tarihlerinde yaşadıkları çok önemli ve iz bırakan olaylardan beslenir. Masallar evrenseldir. Destanlar ise ulusaldır. Masallarda iyi insan, kötü insan gibi evrensel konular işlenirken destanlarda bir toplumun tarihine ait ulusal değerler aktarılır.Masal ile hikâye olay kaynaklı edebî metinler olması bakımından benzerlik gösterir. Hikâye, doğaüstü unsurlara yer vermediği oranda masaldan farklıdır. Ayrıca hikâye, anlatımı bakımından da masaldan ayrılır.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi