Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar konu anlatımı video 10. sınıf kimya

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar konu anlatımı video 10. sınıf kimya

Kategoriler: Ders Videoları

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI

Kütlenin Korunum Kanunu video 10. sınıf Kimya Adası

Sabit Oranlar Kanunu video 10. sınıf Kimya Adası

Katlı Oranlar Kanunu video 10. sınıf Kimya Adası

MOL KAVRAMI

Mol Kavramı video 10. sınıf Tonguç Akademi

Bağıl Atom Kütlesi video 10. sınıf Hızlı Kalem

İzotop Atomlar ve Ortalama Atom Kütlesi video 10. sınıf Hızlı Kalem

Mol Kavramı 1. Bölüm 10. sınıf Kimya Adası

Mol Kavramı 2. Bölüm 10. sınıf Kimya Adası

Mol Kavramı 3. Bölüm 10. sınıf Kimya Adası

KİMYASAL TEPKİMELER VE DENKLEMLER

Kimyasal Tepkime Türleri video 10. sınıf Kimya Adası

Kimyasal Tepkime Denklemlerinin Denkleştirilmesi video 10. sınıf Kimya Adası

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler video 10. sınıf Hocalara Geldik

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1. bölüm Hızlı Kalem

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 2. bölüm Hızlı Kalem

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 3. bölüm Hızlı Kalem

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 4. bölüm Hızlı Kalem

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 5. bölüm Hızlı Kalem

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 6. bölüm Hızlı Kalem

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 7. bölüm Hızlı Kalem

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 8. bölüm Hızlı Kalem

Bir tepkimenin gerçekleşmesi, tepkimenin denklemle ifade edilmesi ve tepkimelerle ilgili hesaplamaların yapılması kimya bilimi açısından oldukça önemlidir. Örneğin ilaç yapan bir eczacı (Görsel 1.4.1) kimyasal hesaplamaları hatalı yaparsa bu hata ölümle sonuçlanabilir. Tepkimeye başlamadan önce verilen madde miktarlarına göre ne kadar ürün elde edileceğini bilmek gerekir. Belli miktar ürünü elde etmek için başlangıçta ne kadar maddeye ihtiyaç olduğunu hesaplamak kolaylık sağlar. Ayrıca kimyasal hesaplamalar sayesinde maddelerin saf olup olmadığı, maddenin formülü, tepkimenin verimi de bulunabilir.] }

Soru: Antoine Lavoisier ve çalışmaları ile ilgili
I. Deneylerinde terazi kullanmıştır.
II. Modern kimya döneminin öncülerindendir.
III. Bir bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında sabit ve değişmeyen bir oran olduğunu ileri sürmüştür.
yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

Soru: Sabit Oranlar Kanunu ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Bileşiği oluşturan elementler arasında sabit bir oran olduğuna göre bileşikteki elementlerin kütlece yüzdeleri de sabittir.
B) Bileşiği oluşturan elementler arasındaki birleşme oranı değişecek olursa aynı elementler ile yeni ve farklı bileşikler oluşturulmuş olur.
C) Sabit Oranlar Kanunu iki elementin farklı iki bileşiği için geçerlidir.
D) Joseph Proust tarafından ortaya konmuştur.
E) Bileşiğin miktarı değişse de bileşiği oluşturan elementlerin kütlece birleşme oranı hiçbir zaman değişmez.

Soru: İki element birden fazla bileşik oluşturuyorsa oluşan bu bileşiklerde elementlerden birinin eşit miktarıyla diğerinin değişen miktarları arasında tam sayılarla ifade edilen katlı bir oran vardır. Bu orana Katlı Oranlar Kanunu denir.
Katlı Oranlar Kanunu ile ilgili
I. İki elementin basit formülleri farklı iki bileşiği için geçerlidir.
II. Basit formülleri aynı olan bileşik çifti arasında katlı oran aranmaz.
III. Farklı tür atomlardan oluşan bileşik çiftleri arasında da katlı oran bulunur.
yargılarından hangisi veya hangileri doğrudur?
A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar