Soru: R3 te aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Paralel iki doğru düzlem belirtir.
B) Bir doğru bir düzleme paralel ise düzlemdeki bütün doğrulara da paraleldir.
C) Paralel iki düzlemi kesen üçüncü bir düzlemin ara kesitleri birbirine paralel iki doğrudur.
D) Bir doğruya eşit uzaklıktaki noktalar silindirik bir yüzey oluşturur.
E) Bir düzleme eşit uzaklıktaki noktalar kümesi düzleme paralel iki düzlemdir.

Soru: Çevresi 24 cm olan bir karenin kendi düzlemiyle 60° lik açı yapan bir düzlem üzerindeki dik izdüşüm alanı kaç cm2 dir?

Soru: Bir ABCD paralel kenarında AB J. CH, |AB| = 8 cm ve |CH| = 10 cm dir. Bu paralelkenarın kendi düzlemiyle 45° lik açı yapan bir düzlem üzerindeki dik izdüşüm alanı kaç cm2 dir?

Soru: Kısa kenarının uzunluğu 9 cm olan bir dikdörtgenin kendi düzlemiyle 60° lik açı yapan bir düzlem üzerindeki dik izdüşüm alanı 72 cm2 olduğuna göre, dikdörtgenin uzun kenarı kaç cm dir?

Soru: Bir (P) düzlemine dik olmayan AB ve CD doğru parçalarının uzunlukları sırasıyla 24 cm ve 27 cm dir. [AB]//[CD] ve [AB] nın (P) üzerindeki dik izdüşüm uzunluğu 16 cm olduğuna göre, [CD] nın (P) üzerindeki dik izdüşüm uzunluğu kaç cm dir?

Soru: (P) ve (E) dik olmayan iki düzlem olmak üzere. (P) üzerinde bulunan S1 ve S2 bölgelerinin alanları sırasıyla 36 cm2 ve 45 cm2 dir. S1 alanının (E) düzlemi üzerindeki dik izdüşüm 24 cm2 olduğuna göre, S2 alanının (E) düzlemi üzerindeki dik izdüşümü kaç cm2 dir?

Soru: Bir dikdörtgenler prizmasının ayrıtları 1, 2, 3 sayılarıyla orantılıdır. Prizmanın hacmi 750 cm3 olduğuna göre, bu prizmanın alanı kaç cm2 dir?


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar