Düzlemde Bileşke Dönüşümü 12. Sınıf


Kategoriler: 12. Sınıf Matematik, Dönüşümler 12. Sınıf, Matematik

  • Bir şeklin bir doğru boyunca ötelenip sonra yansımasına veya önce yansıması alınıp sonra ötelenmesine ötelemeli yansıma denir.

Soru: P(-3, 7) noktasının 2 br sola ve 4 br yukarı ötelenmişi P'(x', y') olsun. P' noktasının orijin etrafında pozitif yönde 90° lik açı ile döndürülmesi sonucu elde edilen nokta nedir?
A) (5, 11) B) (-5, -11) C) (11, -5) D) (11, 5) E) (-11, -5)

Soru: Dik koordinat sisteminde P(4, 6) noktası veriliyor. Bu noktanın orijin etrafında 180° lik açı ile döndürülmesi sonucu oluşan nokta P' olsun. P' noktasının 5 br sola, 2 br yukarıya ötelenmesiyle oluşan noktanın koordinatları nedir?
A) (-9, -4) B) (9, 4) D) (-4, 9) C) (4, 9) E) (-9, 4)

Soru: Analitik düzlemde verilen P(3, -6) noktasının x ekseni-ne göre simetri dönüşümü altındaki görüntüsü PI(xı, yı) olsun. P' noktasının orijin etrafında 180° lik açı ile döndü-rülmesi sonucu oluşan noktanın koordinatları aşa-ğıdakilerden hangisidir?
A) (3, 6) B) (-3, -6) C) (6, 3) D) (6, -3) E) (-6, -3)

Soru: P(8, 4) noktasının 4 br sola ve 2 br yukarı ötelenmişi P'(x', yı) olsun. P' noktasının y = -x doğrusuna göre simetri dönü-şümü altındaki görüntüsü olan noktanın koordinat-ları aşağıdakilerden hangisidir?
A) (-6, 4) B) (4, 6) D) (-4, -6) C) (-6, -4) E) (6, 4)

Soru: P(3, 6) noktası orijin etrafında pozitif yönde 50° sonrada cx derece döndürülüyor. Elde edilen nokta P'(-6, 3) olduğuna göre, a kaç de-recedir?
A) 10 B) 40 C) 70 D) 130 E) 220

Soru: P(-6, -8) noktası orijin etrafında pozitif yönde 70° son-rada a derece döndürülüyor. Elde edilen nokta P'(6, 8) olduğuna göre, a kaç dere-cedir?
A) 20 B) 50 C) 80 D) 110 E) 125

Soru: P(-4, 10) noktası orijin etrafında pozitif yönde 20° ve sonra 70° daha döndürülmesi ile elde edilen P' nok-tasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?
A) (10, -4) B) (-10, -4) C) (-4, -10) D) (10, 4) E) (4, 10)

Soru: P(4, 5) noktası orijin etrafında pozitif yönde 55° ve sonra 125° daha döndürülüyor. Elde edilen P' noktasının koordinatları nedir?
P(-3, 1) noktasının orijin etrafında pozitif yönde önce 25° ve sonra 65° daha döndürülüyor. Elde edilen P' noktasının koordinatları nedir?

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi