Soru: Osmanlı medreselerinde Kur’an hafızları, hadis alimleri, doktorlar, mühendisler hatta astronomi uzmanları yetiştirilmiştir.
Buna göre medrese eğitimi için ulaşılabilecek en doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Medreseler üniversite gibi eğilim vermişlerdir.
B) Medreseler vakıflar tarafından himaye edilmiştir.
C) Medreseler sadece dini eğitimle uğraşmışlardır.
D) Medreseler loncalar için mesleki eğitim sağlamıştır.
E) Medrese eğitiminde Batı uygarlığı örnek alınmıştır.

Soru: Osmanlı Devleti’nden günümüze kalan Bursa Ulu Cami, Yeşil Cami, Yeşil Türbe ve Edirne Eski Cami’nin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mimar Sinan’ın eserleridir.
B) Klasik mimarinin önemli örnekleridir.
C) Kuruluş döneminde yapılmışlardır.
D) Anadolu’da yapılan ilk İslami yapıtlardır.
E) Kervansaray mimarisinin özelliklerini taşırlar.

Soru: Mimari alanda ilk dönemlerde Anadolu Selçuklularının etkisinde kalan Osmanlılar Yükselme Döneminde klasik Osmanlı mimari tarzını oluşturarak Selimiye ve Süleymaniye Camii gibi önemli eserler meydana getirmişlerdir. Buna göre,
I. ticari amaçların mimariyi etkilediği,
II. Türk devletleri arasında etkileşim olduğu,
III. dini inancın Osmanlı’nın mimari eserlerinde önemli olduğu
durumlarından hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) I ve III
D) II ve III    E) I, II ve III

Soru: Osmanlı klasik mimarisinin;
– Doğu ve Batı kaynaklı (kültürel) öğeleri kendi potasında erittiği
– Bunu yaparken kültürel değerlere ters düşmemeye özen gösterildiği
– Böylece estetiği mükemmel olan çarpıcı bir mimari ortaya konulduğu anlatılmaktadır.
yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Osmanlı mimarisi, doğu ve batı kültürlerinin karışımından meydana gelmiştir.
B) Fethedilen bölgelerin kültürleri de mimaride etkili olmuştur.
C) Osmanlı mimarisi, Bizans mimarisinden etkilenmiştir.
D) Osmanlı mimarisinde hayvansal figürlere yer verilmiştir.
E) Osmanlı mimarisinin estetik görüntüsü vardır.

Soru: I. Şeyh adı verilen liderlerini kendileri seçmelidir.
II. Kazancının geçiminden arta kalanın tümünü yoksullara ve işsizlere yardımda kullanmalıdır.
III. Yalandan, dedikodudan, başlanan ve gıybetten sakınmalıdır.Ahilerin yukarıdaki özelliklerinden hangileri demokratik bir yönetim anlayışına sahip olduklarını kanıtlar?
A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III
D) I ve II    E) I, IIvelll

Soru: Osmanlıların beylikten devlete geçiş sürecinde yaptırdıkları dini mimari öğelerden biri de cami ve külliyelerdir. Aşağıdaki mimari eserlerden hangisi Bursa’da değildir?
A) Üç şerefeli Cami
B) Yeşil Cami
C) Nilüfer Hatun İmareti
D) Ulu Cami
E) Muradiye Külliyesi


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar