• Kategori yok
 • Mantık

  9. Sınıf Mantık Niceleyiciler (Her ve Bazı)

  Not: Her niceleyicisine evrensel niceleyici, bazı niceleyicisine de varlıksal niceleyici adı verilir. 9. sınıf mantık Her ve Bazı Niceleyicileri Konu...

  Açık Önermeler

  Not: Herhangi bir E evrensel kümesi üzerinde tanımlanmış bir p önermesini doğrulayan kümeye açık önermenin doğruluk (çözüm) kümesi denir. 9....

  Gerektirme ve Çift Yönlü Gerektirme

  Açık Önermeler konusuna devam etmek için bağlantıya tıklayın. 9. sınıf mantık gerektirme konu anlatımı

  Ancak ve Ancak Bağlacı ve Özellikleri (İki Yönlü Koşullu Önerme)

  Gerektirme ve Çift Yönlü Gerektirme konusuna gitmek için bağlantıya tıklayın. İki Yönlü Koşullu Önerme (Ancak ve Ancak Bağlacı) Konu Anlatımı...

  İse Bağlacı ve Özellikleri (Koşullu Önerme)

  p ile q önermesinin “ise” bağlacı ile bağlanması ile oluşan “p ise q” bileşik önermesi “p ⇒ q” biçiminde gösterilir....

  Bileşik Önermelerin Özellikleri

  Ve – Veya Bağlacının Özellikleri Not: Ve ile veya işlemlerine ait olan aşağıdaki özellikler oldukça önemlidir. Çok iyi kavranmaları gerekmektedir....

  Ya da Bağlacı ve Özellikleri

  Sonraki konumuz olan İse Bağlacı (Koşullu Önerme) konusuna gitmek için bağlantıya tıklayın. 9. Sınıf mantık ya da bağlacı ve özellikleri

  Mantık Dağılma Özelliği ve De Morgan Kuralları

  9. Sınıf Mantık Dağılma Özelliği 9. Sınıf Mantık De Morgan Kuralları Sonraki konu olan Ya da Bağlacı ve Özellikleri konusuna gitmek...

  Veya Bağlacı (v)

  p ile q önermesinin veya bağlacı ile bağlanması sonucu oluşan p veya q bileşik önermesi p v q biçiminde gösterilir. Sonraki...

  Ve Bağlacı (∧) Özellikleri

  p ile q önermesinin “ve” bağlacı ile bağlanması ile oluşan “p ve q” bileşik önermesi “p ∧ q” biçiminde gösterilir.

  Sonraki Sayfa »

  Doğru ve sistemli düşünme adına ilke ve kuralları olan mantık (lojik) bütün bilimlerin temel metodudur. Doğru düşünce için nasıl düşünülmesi gerektiğine dair ilke ve kuralları araştırır. Elektrik devrelerinde, bilgisayar yazılımlarında ve bir çok teknolojik alanda sembolik mantık kullanılır.  Mantık bilgisi ve kurallarını sistemli bir şekilde ilk kez Yunan filozofu Aristoteles ortaya koymuştur. Aristo‘nun çalışmalarını inceleyen Farabi ve İbni Sina yazdıkları bilgilerle mantığın bir bilim dalı haline gelmesini sağlamıştır. Sembolik mantık üzerine ilk sistemli çalışma Leibniz tarafından yapılmıştır. De Morgan sembollerle ifade edilebilecek bir mantık üzerine çalışmış, George Boole gibi bilim adamları mantığın elektrik devrelerine uygulanması üzerine çalışmıştır. Sembolik mantığın bugün kullandığımız sembolik mantık kuralları Bertrand Russel ve N. Whitehead`ın birlikte yazdığı Matematiğin İlkeleri kitabına dayanmaktadır.

  Mantık; klasik (Aristo) mantığı ve sembolik (matematiksel) mantık olmak üzere iki ana dala ayrılır. Sembolik mantık ise kendi içinde Onermeler Mantığı ve Niceleyiciler Mantığı olarak iki kısma ayrılır.

  Günümüzde ise klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olan sembolik mantık hem doğru düşünmenin bir yolu hem de matematiğin tüm dünyadaki ortak dilidir.