Her ve Bazı Niceleyicileri 9. Sınıf

Her ve Bazı Niceleyicileri 9. Sınıf

Kategoriler: 9. Sınıf Matematik, Mantık, Matematik

Bu yazımızda Her ve Bazı Niceleyicileri konu anlatımı yer almaktadır. Konu anlatımını bitirdikten sonra Açık Önermeler ve Niceleyiciler Çözümlü Sorular yazımıza da bakabilirsiniz.
Sonraki Konu: Tanım, Aksiyom, Teorem ve İspat Kavramları

Açık ÖnermelerNot: Her niceleyicisine evrensel niceleyici, bazı niceleyicisine de varlıksal niceleyici adı verilir.

Açık Önermenin Değili (Olumsuzu)9. sınıf mantık Her ve Bazı Niceleyicileri Konu Anlatımı çözümlü sorular

9. sınıf mantık Her ve Bazı Niceleyicileri Video Eba Kamp

9. sınıf mantık Her ve Bazı Niceleyicileri Video LiseGo

Önüne geldiği elemanın çokluğunu (niceliğini) belirten bazı, her sözcüklerine niceleyiciler denir. Bazı niceleyicisi, en az bir tane anlamına gelir. Bu niceleyici yukarıdaki şekilde verildiği gibi gösterilir. bazı x, p(x) ifadesi "en az bir x için p(x)" diye okunur. Her niceleyicisi bütün niceleyicisi ile aynı anlamı taşır. Bu niceleyici yukarıda şekilde verilidiği gibi gösterilir. her x p(x) ifadesi "her x için p(x)" diye okunur. "Bazı x, p(x)" önermesinin doğru olduğunu göstermek için, p(x) in doğru olduğunu gösteren örnek yeterlidir. Her x p(x) önermesinin yanlış olduğunu göstermek için, p(x) i yanlış olduğunu gösteren bir örnek yeterlidir.
Örnek: Sembolik mantık kullanılarak verilen, "bazı x tam sayıları, x - 5 küçük eşittir 7" ifadesini sözel olarak ifade edelim.
Çözüm: "Bazı tam sayıların 5 eksiği 7 ye eşit veya 7 den küçüktür." veya "En az bir tam sayının 5 eksiği 7 den küçük eşittir." şeklinde ifade edilir.
Örnek: "Bazı gerçek sayıların 50 fazlası 100 den büyüktür." önermesini sembolik mantık olarak ifade edelim.
Çözüm: "Bazı gerçek sayıların 50 fazlası 100 den büyüktür." önermesinin sembolik ifadesi "bazı x eleman gerçek sayı için, x + 50 büyüktür 100" olur.
Bazı niceleyicisinin olumsuzu her niceleyicisi, her niceleyicisinin olumsuzu bazı niceleyicisidir.
Örnek: "Bazı tam sayılar negatiftir." önermesinin olumsuzu "Her tam sayı negatif değildir." önermesidir.
Örnek: "Her gün güneş doğar." önermesinin olumsuzu, "Bazı günler güneş doğmaz." cümlesidir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi