Tanım, Aksiyom, Teorem ve İspat Kavramları Soruları ve Çözümleri 9. Sınıf


Kategoriler: 9. Sınıf Matematik, Mantık, Matematik

Bu yazımızda Tanım, Aksiyom, Teorem ve İspat Kavramları konusunun soru çözümleri yer almaktadır. Konuyla ilgili bilgi eksikliğiniz varsa Tanım, Aksiyom, Teorem ve İspat Kavramları konu anlatımı yazımıza baktıktan sonra tekrar soru çözümlerine gelebilirsiniz.

Tanım, Aksiyom, Teorem ve İspat Kavramları Çözümlü Sorular

Soru: Aşağıdaki önermelerden hangisinin değili yanlış alınmıştır?
A) "4 çift sayıdır." önermesinin değili "4 tek sayıdır."
B) "5 sayısı pozitiftir." önermesinin değili "5 sayısı pozitif değildir."
C) “Reel sayıların karesi pozitiftir." önermesinin değili “Reel sayıların karesi pozitif değildir."
D) "Ankara İç Anadolu Bölgesi'nde değildir." önermesinin değili *Ankara İç Anadolu Bölgesindedir."
E) "İki negatif sayının toplamı negatiftir." önermesinin değili "İki negatif sayının toplamı negatif değildir."

Soru: "Her gerçek sayının karesi pozitiftir."
teoreminin ispatı
0 elemanıdır N
02 = 0
0 pozitif değildir.
şeklinde ispatlanmıştır. Buna göre, teoreminin ispatında hangi yöntem kullanılmıştır?
A) Olmayana ergi yöntemi
B) Çelişki yöntemi
C) Deneme yöntemi
D) Aksine örnek yöntemi
E) Tümevarım yöntemi
Çözüm: Aksine örnek verilerek yanlış olduğu ispatlanmıştır.

Soru: p ise q denktir q' ise p' olduğundan q' ise p' doğruluğunu ispatlayarak p ise q nun doğru olduğunu ispatlama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aksine örnek yöntemi
B) Tümevarım yöntemi
C) Çelişki yöntemi
D) Olmayana ergi yöntemi
E) Deneme yöntemi
Çözüm: Olmayana ergi yöntemi ile ispatın tanımıdır.

Soru: p: Her x elemanıdır Z, x2 > 3
önermesi in sözel olarak ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Her tam sayı, 3'ten büyüktür.
B) Bazı tam sayılar, 3'ten büyüktür.
C) Bazı tam sayıların karesi 3'ten büyüktür.
D) Her tam sayı, karesinden daha büyüktür.
E) Her tam sayının karesi 3'ten büyüktür.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi