Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Daveti: Medine Dönemi Test Çöz 6. Sınıf] }

Soru: Müslümanların zaferiyle sonuçlanan Bedir Savaşı'nda Mekkelilerden çok sayıda kişi esir alınmıştı. Peygamberimiz (sav.) esirlerden okuma ve yazma bilenlerden her birini on Müslümana okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakmıştı.
Bu durum Hz. Muhammed'in (sav.) aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini ortaya koymaktadır?
A) İlme B) Ticarete C) Savaşa D) Siyasete


Soru: Peygamberimizin (s.a.v.), Medine'ye hicret ettikten sonra yaptığı ilk işlerden biri değildir?
A) Müslümanların nüfus sayımını yaptırmak
B) Medine'de yaşayan farklı inanç mensuplarıyla Medine Sözleşmesi adıyla bir antlaşma yapmak
C) Mescid-i Nebi adıyla bir mescit inşa etmek
D) Mekkeli müşriklere karşı büyük bir ordu oluşturmak


Soru: Hicretten sonra Hz. Muhammed'in Medine'de ilk yaptığı iş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cami inşaatına başlamak
B) Kendisi ve ailesi için kalacak yer bulmak
C) Müslüman olmak isteyenleri huzuruna kabul etmek
D) Yol yorgunluğunu gidermek için dinlenmeye çekilmek


Soru: * Bir dağın eteklerinde yapılmıştır.
* Peygamberimiz dağın önemli bir geçidine elli kişilik okçu birliği yerleştirmiştir.
* Müslümanlar galip durumdayken ganimet toplama telaşına düşmüştür.
* Peygamberimizni emrinin dinlenmesi nedeniyle birçok sahabi şehit olmuştur.
Yukarıda verilen bilgiler hangi savaşla ilgilidir?
A) Bedir Savaşı B) Mekke'nin Fethi C) Tebük Savaşı D) Uhud Savaşı


Soru: Peygamberimiz (s.a.v.) Bedir Savaşı'nda esir alınan Mekkelilerden bazılarını on Müslümana okuma yazma öğretmesi karşılığında serbest bırakmıştır.
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) bu uygulamasından çıkaracak temel mesaj nedir?
A) Peygamberimiz (s.a.v.) esirlere karşı eşit ve adil davrandığı
B) Müslümanların eğtim ve öğrenim görmelerine önem verdiği, onların okuma yazma öğrenmeleri için çeşitli imkânlardan faydalandığı
C) Peygamberimizin (s.a.v.) esirleri bir an önce serbest bırakmak için çalıştığı
D) Peygamberimizin, okuma — yazma bilen esirlere önem verdiği


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar