Modern Atom Teorisi Testleri

Gazlar Testleri

Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük Testleri

Kimyasal Tepkimelerde Enerji Testleri

Kimyasal Tepkimelerde Hız Testleri

Kimyasal Tepkimelerde Denge Testleri

Soru: Atom numarası 34 olan bir element ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Temel hal elektron dağılımı 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p4 şeklindedir.
B) Manyetik kuantum sayısı +3 olan elektronu bulunmaz.
C) En yüksek enerjili orbitalinin açısal momentum kuantum sayısı (l) = 1 dir.
D) En dış katmanı M kabuğudur.
E) Çekirdeğinde 34 proton vardır.

Soru: Elektron dizilimi [Ne] 3s2 3p1 ile sonlanan X atomu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? (1oNe)
A) Çekirdek yükü +3tür.
B) Atom numarası 13 tür.
C) s orbitallerindeki elektron sayısı p orbitallerindekinden azdır.
D) 3 elektron verdiğinde soy gaz elektron düzenine ulaşır.
E) K kabuğunda 2, L kabuğunda 8, M kabuğunda ise 3 elektronu vardır.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar