Şehirlerin Fonksiyonları, Etkileri ve Nüfus Politikaları Test Çöz 11. Sınıf


Kategoriler: 11. Sınıf Coğrafya Testleri, 11. Sınıf Testleri, Testler

11. Sınıf Şehirlerin Fonksiyonları, Etkileri ve Nüfus Politikaları Test 1

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Şehirlerin Fonksiyonları, Etkileri ve Nüfus Politikaları Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
161718Son
Geri dön

11. Sınıf Şehirlerin Fonksiyonları, Etkileri ve Nüfus Politikaları Test 2

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Şehirlerin Fonksiyonları, Etkileri ve Nüfus Politikaları Test 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
161718Son
Geri dön

11. Sınıf Şehirlerin Fonksiyonları, Etkileri ve Nüfus Politikaları Test 3

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Şehirlerin Fonksiyonları, Etkileri ve Nüfus Politikaları Test 3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122Son
Geri dön

11. Sınıf Şehirlerin Fonksiyonları, Etkileri ve Nüfus Politikaları Test 4

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Şehirlerin Fonksiyonları, Etkileri ve Nüfus Politikaları Test 4 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
21Son
Geri dön

11. Sınıf Şehirlerin Fonksiyonları, Etkileri ve Nüfus Politikaları Test 5

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Şehirlerin Fonksiyonları, Etkileri ve Nüfus Politikaları Test 5 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön

11. Sınıf Şehirlerin Fonksiyonları, Etkileri ve Nüfus Politikaları Test 6

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Şehirlerin Fonksiyonları, Etkileri ve Nüfus Politikaları Test 6 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

11. Sınıf Şehirlerin Fonksiyonları, Etkileri ve Nüfus Politikaları Test 7

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Şehirlerin Fonksiyonları, Etkileri ve Nüfus Politikaları Test 7 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

11. Sınıf Şehirlerin Fonksiyonları, Etkileri ve Nüfus Politikaları Test 8

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Şehirlerin Fonksiyonları, Etkileri ve Nüfus Politikaları Test 8 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
161718Son
Geri dön

11. Sınıf Şehirlerin Fonksiyonları, Etkileri ve Nüfus Politikaları Test 9

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Şehirlerin Fonksiyonları, Etkileri ve Nüfus Politikaları Test 9 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön

11. Sınıf Şehirlerin Fonksiyonları, Etkileri ve Nüfus Politikaları Test 10

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Şehirlerin Fonksiyonları, Etkileri ve Nüfus Politikaları Test 10 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
161718Son
Geri dön] }

Soru: Avrupa ülkelerinde nüfusun artırılmasına yönelik politikaların izlenmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
A) Yaşlı nüfus oranının fazla olması B) İş gücüne olan ihtiyacın zamanla artması
C) Genç nüfus oranının az olması
D) Doğurganlık oranının düşük olması
E) Cinsiyet dağılımındaki dengesizliğin giderilmesi

Soru: Aşağıdakilerden hangisi ticaret şehirlerine ait ortak bir özelliktir?
A) İklim çeşitliliğinin fazla olması
B) Ortalama yükseltinin fazla olması
C) Tarım alanlarının geniş olması
D) Yer altı kaynaklarının zengin olması
E) Ulaşım ağının gelişmiş olması

Soru: Yeryüzündeki ilk şehir yerleşmelerinin kurulmasında tarımsal faaliyetler belirleyici olmuştur. Daha sonra ekonomik faaliyet türlerinin çeşitlenmesi ve gelişimi modem şehirleşme hareketlerinin başlamasında etkili olmuştur. Buna göre, modern şehirleşme hareketlerini başlatan gelişme aşağıdakilerden hangisi olmuştur?
A) Sanayi Devrimi
B) Üretim araç ve gereçlerinin ortaya çıkması
C) Tarımsal üretime geçilmesi
D) Yeni kıtaların keşfedilmesi
E) Kentlere yapılan göçlerin artması

Soru: New York şehrinin küresel etkiye sahip olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
A) Finans merkezi olması
B) Dünya politikasına yön veren siyasi kuruluşların bulunması
C) Dünyanın en önemli şirketlerinin merkezlerinin bulunması
D) Ulusal ve uluslararası alanda etkili medya kuruluşlarının bulunması
E) Deniz turizminin geliştiği bir merkez olması

Soru: Japonya'da km? ye düşen insan sayısı 370 kişi iken Türkiye'de 90 kişidir. Japonya'da nüfus yoğunluğu fazla sorun oluşturmazken, Türkiye'de ise birçok sorunun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Nüfusun niteliklerinin farklı olmasıyla
B) Kır ve kent nüfus oranlarının farklı olmasıyla
C) Genç ve yaşlı nüfus oranlarının farklı olmasıyla
D) Sanayileşme düzeylerinin farklılık göstermesiyle
E) Tarım alanlarının genişliğinin farklı olmasıyla

Soru: Türkiye, cumhuriyet döneminde ve sonraki yıllarda özellikle 1960'lı yıllara kadar nüfusu artırma yönünde politikalar benimsenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu politikaların uygulanmasında gerekçe olarak gösterilemez?
A) Erkek nüfus miktarının azalmış olması
B) Ölüm oranlarının yüksek olması
C) Siyasi ve askeri anlamda güçlü olabilmek
D) Ülke dışına yapılan göçlerin fazla olması
E) Çalışma çağındaki nüfusa duyulan ihtiyacın fazla olması


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar