Soru: Çöl hayvanları fazla ısıyı bedenlerinden uzaklaştırmak için değişik mekanizmalar kullanır. Bu olay çöl hayvanlarının ortama adaptasyon çabalarını gösterir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi böyle bir adaptasyon çabasına örnek gösterilemez?
A) Birçok çöl hayvanının renginin belirgin şekilde açık olması
B) Bazı çöl kertenkelelerinin çoğunlukla hareket hâlinde olup, yalnızca gölgede dinlenmesi
C) Çöl bölgelerinde bitki ile hayvan tür ve çeşitliliğinin az olması
D) Bazı hayvanların su ihtiyaçlarını bitkilerden, özellikle kaktüslerden sağlamaları
E) Yarasa, yılan ve tilki gibi bazı hayvanların geceleri ortaya çıkıp, gündüzleri serin bir yerde uyumaları

Soru: Bitki ve hayvan göçlerinde, daha önce bir arada bulunmayan türlerin birbirleriyle karşılaşarak etkileşimleri, öncelikle aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşir?
A) İklim değişikliğiyle
B) Deniz seviyesindeki değişimle
C) İnsanın doğaya tamamen hâkim olmasıyla
D) Volkanik faaliyetlerin yaygınlaşmasıyla
E) Kıtaların kaymasıyla

Soru: Türkiye yüz ölçümünün %2,53 ünü kaplayan havzası içinde akışını sürdüren Çoruh Nehri yıl boyunca bol akış gösterir. Yıl içinde en düşük akım 53,9 m/sn ile ocak ayı, en yüksek 449 m3/ sn ile mayıs ayında görülür. Havzaya düşen yağış miktarına bakıldığında en çok yağışın ocak ayında düştüğü gözlenir. Bu değişiklik aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?
A) Enaz, en çok yağış değerleri arası farkın az olması
B) Yağışın kar biçiminde olması
C) Toplam yağış tutarının yağmur olarak düşmesi
D) Buharlaşma miktarının az olması
E) Havzanın dar olması


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar