Edebiyata Giriş Testleri

Hikaye Testleri

Şiir Testleri

Makale Testleri

Sohbet – Fıkra Testleri

Roman Testleri

Tiyatro Testleri

Eleştiri Testleri

Mülakat – Röportaj Testleri

Soru: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır?
A) Ankaralı’lar bugün yine güne büyük bir gürültüyle başladı.
B) O, marketin önünde seni bekliyordu.
C) Buket Uzuner’in “Su” adlı romanını okuyorum.
D) İngiliz edebiyatının en büyük sanatçısı olarak William Shakespeare’i kabul ediyoruz.
E) Babamın şu sözünü hiç unutmam: Kitap en büyük hazinedir.

Soru: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Bu sorunlarını Dr. Akif Bey’e anlatmalısın.
B) Bu makale, Türkçe’ye yeni kapılar açıyor.
C) Ne kadar güzel bir tablo böyle…
D) TV’deki belgesel programları az seyrediliyor, ülkemizde.
E) Cumhuriyet edebiyatı yeniden daha basit şekilde sınıflandırılabilir.

Soru: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün (,) kaldırılması anlam karışıklığına neden olur?
A) Hayatımız gittikçe karmaşıklaşıyor, biz de kendi içimize daha çok kapanıyoruz.
B) Biliyorsunuz, bu işe daha yeni başladık.
C) Bence yapılması gereken, ders programını yeniden hazırlamaktır.
D) Sadece kendimi değil, onu da bu stresten kurtarmak istiyorum.
E) Annemiz mi? İyidir, o da çok iyidir.

Soru: Aşağıda noktalama işaretleriyle ilgili verilen bilgilerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) Arapça ve Farsça tamlamalarda eki ayırmak için kısa çizgi kullanılır.
B) Konuşmaları belirtmek için uzun çizgi kullanılır.
C) Ara söz ve ara cümleleri belirtmek için virgül kullanılır.
D) Sıralı cümleleri ayırmak için noktalı virgülden yararlanılabilir.
E) Açıklamalardan önce noktalı virgül kullanılır.

Soru: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) farklı görevde kullanılmıştır?
A) Reşat Nuri, eserlerinde halkın dilini kullanmıştır.
B) Halk deyişlerinden, deyimlerden ve atasözlerinden yararlanan yazarlarımızdandır.
C) Şair, söz sanatlarından uzak bir dil kullanmıştır.
D) Bir milletin kültürel değerleri, geleceğe uzanan kolları gibidir.
E) Günümüz kuşağı, edebiyattan uzak büyüyor.

Soru: Edebiyat, insanların sahip olduğu herhangi bir araca benzemez. İnsan, edebiyata istediği şekli verir ve onunla bir olmayı başarır. Edebiyat, oluşturulduğu zamanın özelliklerini taşır. Meydana geldiği zamanın insanlarının kültürel özelliklerini, sosyal yaşantılarını da kendi bünyesinde barındırır. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmuştur?
A) Edebi eserler, yapay olarak üretilmektedir.
B) Sanatçılar, kendi toplumlarından bağımsız olarak yaşarlar.
C) Edebiyat, yeşerdiği ortamın çiçeklerini bünyesinde barındırır.
D) Her sanatçı, toplumsal değerleri değiştirmeyi hedefler.
E) Edebi eserler, toplumun dil özelliğini yansıtmak için kullanılır.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar