Elektron Dizilimi ve Periyodik Sistem Test Çöz 11. Sınıf


Kategoriler: 11. Sınıf Kimya Testleri, 11. Sınıf Testleri, Testler

11. Sınıf Elektron Dizilimi ve Periyodik Sistem Test 1

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Elektron Dizilimi ve Periyodik Sistem Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

11. Sınıf Elektron Dizilimi ve Periyodik Sistem Test 2

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Elektron Dizilimi ve Periyodik Sistem Test 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

 ] }

Soru:
* X: 1. periyot 1A grubu
* Y: 2. periyot 7A grubu
elementidir.
Buna göre X ve Y elementleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) X s bloğunda, Y p bloğundadır.
B) X metal, Y ametaldir.
C) Y, 7A grubunun ilk elementidir.
D) X2 oda koşullarında gaz halindedir.
E) Y nin temel halinin elektron dizilimi 1s2 2s2 2p5 şeklindedir.

Soru: Periyodik tabloda yerleri belirtilen X, Y, Z, T ve Q elementleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) X,T ve C ametal, Y metal, Z soy gazdır.
B) Y oda koşullarında katı haldedir.
C) T ve O halojendir.
D) Z nin değerlik elektron sayısı 8 dir.
E) X ile T arasında kovalent bağlı bileşik oluşur.

Soru: Periyodik cetvelin 4. periyodunun 3. elementiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Atom numarası 21 dir.
B) 3A grubu elementidir.
C) Bileşiklerinde sadece pozitif değerlik alır.
D) B grubu (yan grup) elementidir.
E) d bloğu elementidir.

Soru:  Periyodik cetvelde elementlerden bazılarının yerleri mavi renge boyanarak belirtilmiştir.
Buna göre aşağıda verilen gruplardan hangisi bu elementlerden herhangi birine ait olamaz?
A) 1A B) 3A C) 6A D) 1B E) 2B

Soru: Nötr X, Y, Z atomlarının elektron dizilimleri yukarıda verilmiştir. Buna göre X, Y ve Z atomlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Periyot numaraları farklıdır.
B) Y ve Z alkali metaldir.
C) X, p bloğundadır.
D) Y, 4. periyottadır.
E) Zninatom numarası 13 tür.

Soru: Toprak Alkali metallerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) 2A grubu elementleridir.
B) Temel hal elektron dağılımları ns1 ile sonlanır.
C) Bileşiklerinde +2 değerlik alır.
D) s bloğu elementleridir.
E) Katı halde elektriği iletir.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar