Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 10. sınıf biyoloji

Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 10. sınıf biyoloji

Kategoriler: 10. Sınıf Biyoloji, Biyoloji

Kalıtımın Genel Esasları

Genetik Varyasyonların Biyolojik Çeşitliliği Açıklamadaki Rolü


Bu konumuzda Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik kısa özeti bulunmaktadır. Ayrıntılı konu anlatımı ve soru çözümleri için yukarıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz. Konunun altında ders videoları bulunmaktadır.

Bağımsız ve Bağlı Genlerde Gamet Oluşumu

Çok Alellik, Eş Baskınlık

Soy Ağacı Örneği

 

 

Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik konu anlatımı çözümlü sorular video 10. sınıf biyoloji Mendel Genetiği

Kalıtım Olasılık İlkeleri video 10. sınıf Hocalara Geldik

Kalıtım Olasılık İlkeleri Soru Çözümleri video 10. sınıf Hocalara Geldik

Mendel Çalışmaları – Monohibrit Çaprazlama video 10. sınıf Selin Hoca

Dihibrit Çaprazlama video 10. sınıf Selin Hoca

Kontrol Çaprazlaması, Eş Baskınlık, Eksik Baskınlık video 10. sınıf Hocalara Geldik

Soy Ağaçları 1 video 10. sınıf Selin Hoca

Soy Ağaçları 2 video 10. sınıf Selin Hoca] }

Soru: Bireylerin oluşturabileceği gamet çeşidini;
I. genler arasındaki bağlantı bulunması,
Il. helerozigot karakter sayısı,
llI. homozigot karakter sayısı,
IV. bireyin eşeyi
durumlarından hangileri etkiler?
A) Ive ııı B) ıı ve ıv c) ı, ıı ve ııı
D) ı, ıı ve ıv E) ı, ıı, ııı ve ıv

Soru: Aşağıdaki genotiplerden hangisine sahip olan bireyler çaprazlandığında meydana gelecek bireylerden oluşacak gamet çeşidi sayısı dama diğerlerinden fazladır? (Genler bağımsız)
A) NNSsCcDd X nnssccdd
B) NnSSCcDD X NnssCcDd
C) nnssccdd X NNSSCCDD
D) NnSsCcDD X nnSsCcDd
E) NnSsCCdd X nnSsccdd

Soru: Aa x Aa
Yukarıda verilen çaprazlama ile ilgili olarak,
I. Oluşan yavruların genotip ayrışım oranı
1 :2 : 1 şeklindedir.
II. Tam baskınlık durumunda yavrularda üç farklı fenotip gözlenir.
IIl. Oluşan dört yavrudan bir tanesi kesinlikle çekinik fenotiplidir.
verilen ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız ı B) Yalnız ıı c) ı ve ıı
D)IvelI! E) llve ııı

Soru: Mendel deneylerinde bezelye bitkilerini kullanmıştır. Bezelye bitkisini kullanma sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Kısa zamanda çok sayıda döl vermesi
B) Her karakteri kontrol eden genlerin bağımsız olması
C) Yabancı (çapraz) tozlaşmaya elverişli olması
D) Gözlenebilecek belirgin karaklerlerin bulunması
E) Kolay yetiştirilebilir olması

Soru: 1. çaprazlama: AA x Aa
2. çaprazlama : Aa x aa
Yukarıda verilen çaprazlamalar için,
l. İki çaprazlamanın da genotip ayrışım oranları 1 : 1 şeklindedir.
II. Yalnız 2. çaprazlamada oluşan yavrular arasında çekinik fenotip gözlenir.
III. 1. çaprazlamada oluşan tüm bireyler homozigot baskın olur.
açıklamalarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız III
D) Ive II E) IvelII

Soru: I. Heterezigot genotipli bireyler
Il. Homozigot baskın genotipli bireyler
llI. Homozigot çekinik genotipli bireyler
Mendel tek karakter yönüyle iki bireyi çaprazlayarak yukarıdaki yeni bireyleri elde etmiştir. MendeI'in çaprazladığı iki bireyin genotipi aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır?
A) Homozigot resesif X Homozigot baskın
B) Heterozigot X Homozigot baskın
C) Homozigot baskın X Homozigot baskın
D) Homozigot resesil X Heterbzigot
E) Heterezigot X Heterezigot

Soru: Bir karakter bakımından fenotipi çekinik olan bir erkek birey ile fenotipi baskın olan bir dişi bireye ait çocukların yarısının çekinik fenotipli, yarısının baskın fenotipli olduğu gözleniyor. Buna göre;
I. Çocuklar çekinik karakteri yalnızca babadan alır.
II. Anne heterozigot karekterlidir.
III. Çocuklar baskın geni anneden almıştır.
ifadelerinden hangisi doğru değildir?
A) Yalnız I B) Yalnız Il C) Yalnız III
D) IvelI E) I, Ilvelll

Soru: Bağımsız iki genle kontrol edilen iki farklı karakterin her ikisi için de helerozigot olan bir biti; aynı genoliple başka bir bitki ile çaprazlanırsa, meydana gelecek döllerdeki fenolipik ayrışım oranı aşağıdakilerden hangisi gibi gerçekleşir?
A) 3:1 B) 1:2:1 C) 1:1
D) 9:13:31 E) 27:9:3:3:3:1

Soru: Bezelyelerde sarı tohum geni yeşile, mor çiçek geni beyaza baskındır. Her iki karakter bakımından heterozigot genotipli bir bezelye ile;
I. homozigot sarı tohumlu - homozigot mor çiçekli,
Il. yeşil tohumlu - homozigot mor çiçekli,
III. heterozigot sarı tohumlu - beyaz çiçekli,
IV. yeşil tohumlu - heterozigoti mor çiçekli
genotipli bezelyelerden hangileri çaprazlanırsa, yeşil tohumlu ve beyaz çiçekli bezelyeler oluşabilir?
A) Yalnız IV B) l ve II C) Il ve III
D) III ve IV E) I, III ve IV

Soru: Helerozigot sarı tohumlu ve homozigot uzun saplı bir bezelye, genotipi bilinmeyen bir bezelye ile çaprazlandığıncla her zaman sarı tohumlu, uzun saplı bireyler elde ediliyor. Buna göre genotipi bilinmeyen bezelye;
I. Homozigot sarı, kısa saplı
II. Homozigot sarı, heterozigot
III. Homozigot sarı ve uzun saplı
IV. Heîerozigot sarı ve uzun saplı
V. Homozigot yeşil ve kısa saplı
verilerden hangileri olabilir?
A) I, II ve III B) I, Ill ve IV C) I, IV ve V
D) II, III ve IV E) III, IV ve V


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar