Kategoriler: 12. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Atatürkçülük ve Türk İnkılabı, Tarih

İnkılap kavramı, bir durumdan başka bir duruma, bir hâlden başka bir hâle dönüşmek; gelişmek, ilerlemek ve değişmek anlamlarına gelir. Bir toplumda siyasal, ekonomik ve sosyal değişiklikler meydana getirilmesine inkılap denir.

Atatürk’ün inkılapçılık anlayışı, Türk toplumunu çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırmayı amaçlar. Türk milletinin mutluluğu için siyasi, hukuki, sosyal, ekonomik, eğitim ve kültür alanlarında yapılan düzenleme ve yeniliklerde genel olarak inkılapçılık ilkesi ölçü alınmıştır.

Bilgi: Atatürk, inkılapçılık ilkesiyle diğer ilkelerin de canlı kalmasını ve devamlılığını sağlamış, Atatürkçülüğe dinamizm kazandırarak durağan bir düşünce olmasını engellemiştir.

İnkılapçılık İlkesinin Özellikleri

  • Çağın gerisinde kalmış, özelliğini yitirmiş kurumları kaldırarak yerlerine ilerlemeyi, gelişmeyi sağlayacak kurumların konması temeline dayanır.
  • Aklı ve bilimi esas alır.
  • Taklitçi değildir, gerçekçi ve uygulanabilir niteliktedir.
  • Çağdaş uygarlığa ulaşma yolunda yapılan yeniliklere sahip çıkılmasını, bunların korunmasını ve yeni ihtiyaçlar doğrultusunda gelişmeyi öngörür.
  • Barışçı ve demokratik bir anlayışa sahiptir.
  • Ulusal olduğu kadar evrensel niteliklere de sahiptir. Bu özelliği ile sömürge durumunda olan ulusların bağımsızlık hareketlerine örnek olmuştur.

İnkılapçılık İlkesinin Uygulanmasının Türk Toplumuna sağladığı Yararlar

  • Atatürkçü düşünce sisteminin gelişmesini ve korunmasını sağlamıştır.
  • Türk toplumuna her yönden gelişme ve ilerleme yolunu açmış, Türk Devleti’ni yeni kurumlarıyla çağdaş ve dinamik bir yapıya kavuşturmuştur.
  • Demokratik bir yönetimin kurulmasında, uygar bir eğitim anlayışının benimsenmesinde, kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasında, millî ekonominin temellerinin atılmasında önemli rol oynamıştır.
  • Millî değerlerine bağlı, aklın ve bilimin yol göstericiliğinde her türlü yeniliğe açık bireylerin yetişmesine ortam hazırlamıştır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar