Elektron Katman Dizilimi

Elektron Katman Dizilimi

Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Atom Modelleri, Atom ve Periyodik Sistem, Kimya

Atomun yapısında çekirdek çevresinde elektronların dönüp dur- makta olduğu temel enerji seviyeleri katman olarak adlandırılır. Her katmanda bulunabilecek elektron sayısı için 2 temel ku- ral vardır.

 • n değeri katman numarası olmak üzere, bir katmanın bulundurabileceği elektron sayısı en fazla 2.n2 kadar olabilir.
  1. katman -› 2.12 = 2 elektron
  2. katman -› 2.22 = 8 elektron
  3. katman -› 2.32 = 18 elektron
  4. katman -› 2.42 = 32 elektron
 • Son katmanda en fazla 8 elektron bulunabilir.
 • İç katmanlara yerleştikten sonra en son katmana yerleşecek olan elektron sayısı 8 veya daha az ise, hepsi en dış katmana yerleştirilir. • İç katmanlara yerleştikten sonra en son katmana yerleşecek olan elektron sayısı 8 den fazla ise yeni bir katman daha eklenerek bu elektronlar iki katmana dağıtılır.

* Kalan elektron sayısı 9 ise, 8 tanesi sondan bir önceki katmana 1 tanesi de en son katmana yazılır.

* Kalan elektron sayısı 10 ise, 8 tanesi sondan bir önceki katmana 2 tanesi de en son katmana yazılır.

Kalan elektron sayısı 10 taneden fazla ise, en son katmana 2 elektron yazılır ve kalan elektronlar ise sondan bir önceki katmana yazılır.

Nötr atomların son katmanlarında bulunan elektron sayıları değerlik elektron sayısı, bu elektronların bulunduğu son katman da değerlik katmanı olarak adlandırılır.Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi