Eğik Çizgi ( /) – Tek Tırnak İşareti ( ‘ ’) TYT Noktalama İşaretleri


Kategoriler: Türkçe

Eğik Çizgi ( /)

1) Dizeler yan yana yazıldığında aralarına konur.
Yalnızlıklar ki suskun bir akşamüstüdür/ usulca örtülecektir gecenin sessiz tülünü / ve düşecektir ince bir rüzgârla / hüznün harmaniyesi2) Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına ve semt ile şehir arasına konur.

3) Tarihlerin yazımında gün, ay ve yılı gösteren sayıları ayırmak için konur: 16/12/1999 vb.

4) Dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için kullanılır: -da /-de, -acak /—ecek vb.

Tek Tırnak İşareti ( ‘ ’)

Tırnak içinde verilen cümlenin içinde yeniden tırnağa alınması gereken bir sözü, ibareyi belirtmek için kullanılır.

Edebiyat öğretmenimiz “Romanlar arasında ‘Suç ve Ceza’ gibisi var mı?” diye sordu bize.

Noktalama işaretleriyle ilgili uyarılar

1. Soru işareti (?), ünlem (!), noktadan (.) sonra gelen sözcükler büyük harfle başlar.2. Virgül (,) ve noktalı virgülden (;) sonra gelen sözcükler, özel isim değilse, küçük harfle başlar.

3. İki nokta (:) ve üç noktadan (…) sonra gelen sözcükler duruma göre büyük veya küçük harfle başlar.

4. Her sözcüğün tekrarı ikileme değildir: Romanda cümleler kısa, kısa olduğu kadar yalın.

5. Ünlem değerindeki sözcükten sonra cümle devam ederse ünlem sona konur: Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın! Ah, o güzel günler nerede! Eyvah, ne yer ne yar kaldı!

6. Yorumlama cümlelerinde tırnak işareti kullanılmaz: Bunu da yaparsak iş bitti, demektir.

7. ”Evet, hayır, peki…” tek başına yargı bildirirse sonlarına nokta konur.

Yarın bizimle gelecek misin?

— Hayır.

8. Tırnak içine alınan alıntı cümlelerinde tırnaktan önce : iki nokta veya , virgül kullanılabilir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi