Bilim İnsanlarının Ortak Özellikleri Nelerdir?

Bilim İnsanlarının Ortak Özellikleri Nelerdir?

Kategoriler: Fizik

Bilim insanları;

Meraklıdır. Herkesten fazla problemleri çözme istekleri vardır. Olayların nedenini diğer insanlardan daha çok araştırırlar.

Gözlemcidir. Varlıkları ve olayları diğer insanlara göre daha iyi gözlemler, derinlemesine bakar. Daha detaylı gözlem yapar. Bazı insanlar bakar fakat görmez. Bilim insanı bakar ve görür.

Kararlıdır. Çalıştığı konu üzerinde kararlılıkla durur. Bıkkınlık göstermez, aksi görüşleri dikkate alır, ama bunları çalışmasına engel olarak değerlendirmeyip yoluna devam eder. Çalışmasını bitirmeden diğerine geçmez. Edison’un ampulü bulurkenki kararlılığı ve binlerce kez denemesi buna bir örnektir.

Şüphecidir. Problemi çözerken ortaya koyduğu görüşlerine ve diğer insanların koyduğu görüşlere şüple ile yaklaşır. Her zaman acaba bundan dolayıda olabilirmi? sorusunu sorar.

Tarafsızdır. Bilimsel bir veriye dayanmayan yazı ve görüşleri önemsemez. Bunların çalışmalarını etkilemesine izin vermez. Kendini bile eleştirir. Değişik görüş ve kaynaklardan faydalanır.

Tutumlu ve Ekonomiktir. Doğru yöntemlerle çalışarak maddi kayıpları azaltır. Zaman ve malzemeleri iyi kullanır.

Çalışkandır. Bilim insanı bıkmadan çalışır. Bütün zamanını planlayarak çalışır. Verimli çalışma taktikleri uygular.

Bilimsel çalışmalar ve bilimsel bilgiler, bilimsel verilere dayalıdır. Belirli yöntemler ve metodlar izlenerek gerçekleştirilir. Bu yöntemlere bilimsel çalışma yöntemi denir. Bilim insanları, inceledikleri olaylarla ilgili yaptıkları nitel ve nicel gözlemlere ve deney sonuçlarına bağlı olarak bazı bilimsel bilgilere (ilke, kanun ve teorilere) ulaşırlar. Fizik ile ilgili bilimsel bilgilere ulaşırken de planlı ve sistemli bir şekilde çalışılır. Günümüzde vardiyalı olarak 24 saat çalışan laboratuvarlar mevcuttur.

Bilimsel yöntem, bilimsel olarak tanımlanan problemlerin, konuyla ilgili olan diğer bilim insanlarının da kabul edebileceği şekilde çözümlenmesi sürecidir. Laboratuvarlar bilimsel çalışmanın önemli bir durağıdır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar