İki veya daha çok şeyin nicelik ya da nitelik bakımından aynı olduğunu bildiren cümlelerdir.

Örnekler

 • Konuşmacıların her birine yirmi beş dakika süre verilmişti.
  -› Bu cümlede konuşmacılar arasında konuşma süresi bakımından “eşitlik” söz konusudur.
 • Kasaların hepsine yirmişer tane incir koymuştuk.
  -› Bu cümlede kasalardaki incir sayısı bakımından bir “eşitlik” söz konusudur.
 • Küçük çocuk, annesiyle aynı boydaydı.
  -› Bu cümlede çocuk ve annesinin boyu bakımından bir “eşitlik” söz konusudur.

Hatırlayalım: Eşitlik bildiren cümlelerde bahsedilen nitelik veya nicelik tam olarak eşit olmalıdır. Aksi takdirde “eşitlik” söz konusu olmaz.

Örnek

 • Yere düşen telefon iki parçaya ayrıldı.
  -› Bu cümlede iki parçanın nitelik ve niceliğinin aynı olup olmadığı belli olmadığı için eşitlik söz konusu değildir.

Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar