Bir şeyin umulduğundan az bulunduğunu, yetersiz görüldüğünü bildiren cümlelerdir.

Örnekler

 • O kadarcık parayla istediklerimi alamam.
  -› Bu cümlede para yetersiz bulunduğu için “azımsama” söz konusudur.
 • Böyle bir proje için iki hafta yeter mi hiç?
  -› Bu cümlede süre yetersiz bulunduğu için “azımsama” söz konusudur.
 • Yazın üç ay boyunca sadece üç tane kitap okumuş.
  -› Bu cümlede, okunan kitap sayısı yetersiz bulunduğu için “azımsama” söz konusudur.
 • Kütüphanede ödevimle ilgili ancak üç tane kitap olduğuna inanamıyorum.
  -› Bu cümlede, kütüphanedeki kitap sayısı yetersiz bulunduğu için “azımsama” söz konusudur.

Karıştırmayalım: Azımsama cümleleri ile küçümseme cümlelerini karıştırmamak için azımsamanın “nicelik” küçümsemenin “nitelik” ile ilgili olduğu unutulmamalıdır.

Örnekler

 • Koca bahçede sadece iki tane ağaç vardı.
  -› Bu cümlede sayılabilen bir durum (nicelik) söz konusu olduğundan “azımsama” anlamı vardır.
 • Onun gibi yeteneksiz biri mi beni geçecek?
  -› Bu cümlede sayılamayan, ölçülemeyen bir durum (nitelik) söz konusu olduğundan “küçümseme” anlamı vardır.

Örnek Soru: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde küçümseme söz konusudur?

A) Köyün nüfusunun seksen beş kişi olduğunu duyunca kulaklarıma inanamadım.
B) Güya resim konusunda eğitim alarak ünlü bir ressam olacakmış.
C) Sabahtan akşama kadar sadece iki kilo kadar balık tutabilmiştik.
D) Saatlerdir çalıştığın hâlde ancak bir odayı mı boyayabildin?

Çözüm: “A” seçeneğinde köyün nüfusu yetersiz bulunduğu için, “C”seçeneğinde tutulan balık yetersiz bulunduğu için, “D” seçeneğinde yapılan işi yetersiz bulunduğu için azımsama söz konusudur. Ancak “B” seçeneğinde söz konusu kişinin ünlü bir ressam olamayacağı ileri sürüldüğü için küçümseme vardır. Doğru cevap “B” seçeneğidir.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar