Ametallerin Bağ Elektronlarına Sahip Çıkma Eğilimleri


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Güçlü Etkileşimler, Kimya, Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

Ametal atomlarının bağ elektronlarına sahip çıkma eğilimleri atomun proton sayısı ve elektron dağılımı ile ilgilidir. Aşağıdaki gibi genelleme yapılabilir. Periyodik tabloda bağ elektronlarına sahip çıkma eğilimleri,

  • Aynı grupta aşağıdan yukarıya
  • Aynı periyotta soldan sağa

doğru artar. Buna göre ametal atomlarının bağ elektronlarına sahip çıkma eğilimleri
F > O > Cl > N > Br > I > S > C > P > H
şeklinde büyükten küçüğe doğru sıralanabilir.

Bağ elektronuna sahip çıkma eğilimi yüksek olan atom kısmi negatif yüklü olur. Diğer kısım ise kısmi pozitif yüklüdür. Bağ elektonlarına sahip çıkma eğiliminin farklı olması bağın kutuplaşmasına yani bir tarafa doğru yığılmasına neden olur. Bu durum bağın polarlaşması şeklinde ifade edilir.] }

Kovalent Bağlarda Polarlık: Kovalent bağ elektron ortaklaşması sonucu oluşur. Ortak kullanılan bu elektronlara bağı oluşturan atomlar çekim uygularlar. Bu çekim ametallerin elektronlara sahip çıkma eğilimi olarak da adlandırılır. Ortaklaşa kullanılan elektronlara sahip çıkma eğilimleri ametallerin türüne göre değişir. Ametal atomların elektronlara sahip çıkma eğilimine göre elektron yoğunluğu atomlar arasında eşit dağılabildiği gibi farklı da dağılabilir.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar