Kategoriler: 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Testleri, 7. Sınıf Testleri, Testler

7. sınıf Demokrasinin Serüveni Test 1

Başla

Tebrikler - 7. sınıf Demokrasinin Serüveni Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
21Son
Geri dön

7. sınıf Demokrasinin Serüveni Test 2

Başla

Tebrikler - 7. sınıf Demokrasinin Serüveni Test 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön

7. sınıf Atatürk'ün Demokrasiye Katıkısı Test 1

Başla

Tebrikler - 7. sınıf Atatürk'ün Demokrasiye Katıkısı Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
111213Son
Geri dön

7. sınıf Atatürk'ün Demokrasiye Katıkısı Test 2

Başla

Tebrikler - 7. sınıf Atatürk'ün Demokrasiye Katıkısı Test 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11121314Son
Geri dön

7. sınıf Türkiye Cumhuriyeti'nin Temel İlkeleri Test 1

Başla

Tebrikler - 7. sınıf Türkiye Cumhuriyeti'nin Temel İlkeleri Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

7. sınıf Türkiye Cumhuriyeti'nin Temel İlkeleri Test 2

Başla

Tebrikler - 7. sınıf Türkiye Cumhuriyeti'nin Temel İlkeleri Test 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
21Son
Geri dön

7. sınıf Etkin Vatandaşlık Karma Test 1

Başla

Tebrikler - 7. sınıf Etkin Vatandaşlık Karma Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16Son
Geri dön

7. sınıf Etkin Vatandaşlık Karma Test 2

Başla

Tebrikler - 7. sınıf Etkin Vatandaşlık Karma Test 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön

7. sınıf Etkin Vatandaşlık Karma Test 3

Başla

Tebrikler - 7. sınıf Etkin Vatandaşlık Karma Test 3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön

7. sınıf Etkin Vatandaşlık Karma Test 4

Başla

Tebrikler - 7. sınıf Etkin Vatandaşlık Karma Test 4 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön

7. sınıf Etkin Vatandaşlık Karma Test 5

Başla

Tebrikler - 7. sınıf Etkin Vatandaşlık Karma Test 5 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön

7. sınıf Etkin Vatandaşlık Karma Test 6

Başla

Tebrikler - 7. sınıf Etkin Vatandaşlık Karma Test 6 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön

 ] }

Soru: Ali Çınar, Osmanlı Devleti'nin demokratikleşme aşamaları nelerdir? Ece Öğretmen'in sorduğu bu soruya Ali Çınar'ın verdiği cevaplardan hangisi yanlıştır?
A) Tanzimat Fermanı ile padişahın yetkilerinin kısıtlanması
B) Kanun-i Esasi'nin ilan edilmesi
C) Meşrutiyeti ilan ederek halkın yönetime katılması
D) Meclisi açma-kapama yetkisinin padişaha ait olması

Soru: İki farklı döneme ait kaynaklardaki bilgilere göre, Türk devletleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Hükümdarlar seçimle belirlenmiştir.
B) Toplumun refahı ve mutluluğu için çalışılmıştır.
C) Egemenlik tanrısal kaynaklıdır.
D) Yöneticiler halka karşı sorumluluklarının bilincindedir.

Soru: Tanzimat Fermanı ile Osmanlı padişahı ilk kez kendi gücünün üstünde” kanun gücünün olduğunu kabul etmiştir. Tanzimat Fermanı'nın aşağıdaki maddelerinden hangisi, öğretmenin açıklamasını kanıtlar niteliktedir?
A) Halkın, can, mal ve namus güvenliği sağlanacaktır.
B) Herkes, mal ve mülk edinebilecektir.
C) Hiç kimse yargılanmadan cezalandırılmayacaktır.
D) Askere alınmalar belli esaslara göre yapılacaktır.

Soru: Aşağıdakilerden hangisi, laik devlet anlayışının uygulanmasını engelleyici bir özelliğe sahiptir?
A) Halkın dinini ve mezhebini seçmekte özgür olması
B) Kişilerin ibadetlerini serbestçe yapabilmesi
C) Kişilerin dini kimliklerini kullanarak siyaset yapmaları
D) Devlet yönetiminde akıl ve bilimin egemen olması

Soru: Tanzimat Fermanı'nda, “Kimse yargılanmadan cezalandırılmayacak, mahkemeler açık olacak ve yasalar herkese eşit olarak uygulanacak” maddesinin yer alması, aşağıdakilerden hangisinin kabul edildiğinin göstergesidir?
A) Avrupa hukukunun
B) Kanun üstünlüğünün
C) Ekonomik bağımsızlığın
D) Özel mülkiyet anlayışının

Soru: Okullardaki eğitsel ve sosyal kulüp çalışmaları, bireylerin kişilik gelişimlerine katkı sağlamasının yanı sıra onların ...........
“ Yukarıdaki ifadenin sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilirse yanlış olur?
A) düşünce dünyasını zenginleştirir.
B) başkalarıyla birlikte iş yapabilme becerilerini güçlendirir.
C) kendi yeteneklerini diğer insanlardan üstün görmelerini sağlar.
D) girişimcilik yeteneğine sahip olma ve bunu sürdürebilmelerini sağlar.

Soru: Atatürk'ün bu sözlerinde aşağıdakilerden hangisini vurguladığı söylenemez?
A) Devletin, insanlar arasındaki huzur ve düzeni sağladığını
B) Devletin, bireyler arası dayanışmaya katkı sağladığını
C) Devletin, vatandaşların kişilik haklarına son verebileceğini
D) Devletin, vatandaşların hak ve sorumluluklarını tanıttığını


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar