Ahmet Rasim (1867-1932) Servetifünun Bağımsız Sanatçıları


Kategoriler: Türk Dili ve Edebiyatı

AHMET RASİM (1867-1932)

Edebiyata Tanzimat’ın ikinci kuşağına mensup edebiyatçılarla Servetifünuncuların etkin olduğu dönemde adım atan yazar; edebî ve siyasî tartışmaların dışında kalmış, herhangi bir edebî topluluğa katılmamış, sanat yaşamını bağımsız olarak sürdürmüş, edebiyattaki Batılılaşmaya karşı çıkmıştır.

Ahmet Mithat Efendi çizgisinde okuyucuya bir şeyler öğretmeyi amaç edinen sanat anlayışını sürdürmüştür.

Ahmet Mithat gibi sürekli bir şeyler öğretmek isteyen ansiklopedik bir tavır sergiler.

Roman, hikâye, tarih, coğrafya, gezi, fıkra, hatıra (anı), musahabe (sohbet), makale, dil bilgisi gibi pek çok alanda eserler vermiştir.

Fıkra türünün edebiyatımızdaki ilk önemli ustası olan yazar; hatıra, sohbet ve fıkra türündeki yazılarında şehir yaşamını, kendi döneminin yaşantısını bütün ayrıntılarıyla anlatmıştır.

Hüseyin Rahmi’nin romanlarında yaptığı yaşamı anlatma işini o, fıkra ve hatıralarıyla başarmıştır.

Edebiyatımızdaki “İstanbul yazarları” arasındadır. Fıkra ve hatıralarda İstanbul’u çok canlı bir biçimde anlatmıştır.

Şehir Mektuplarında içinde doğup büyüdüğü II. Abdülhamit döneminin İstanbul’unu bütün yönleriyle; Eşkal-i Zaman’da kendi çocukluk günlerinden başlayarak şehrin gündelik hayatına ait gerçek sahneler canlandırır.

Gecelerim’de bütün canlı renkleri ile eski İstanbul Ramazan’larıyla Şehzadebaşı eğlencelerini; Falaka’da çocukluk günlerine ait mahalle mektebi anılarını; Muharrir-Şair—Edip ve Gülüp Ağladıklarım’da edebiyat ve basın dünyasına ait anılarını anlatır.

Hüseyin Rahmi ile birlikte Boşboğaz ile Gülabi adlı mizah dergisini çıkarmıştır.

Eserleri

Fıkra-Makale-Sohbet: EşkâI—i Zaman, Muharrir Bu Ya, Tarih ve Muharrir, Külliyat-ı Say ü Tarih, Şehir Mektupları, Gülüp Ağladıklarım, Cidd ü Mizah, Ramazan Sohbetleri

Hatıra: Falaka, Gecelerim, Fuhş—ı Atik-Fuhş-ı Cedid, Muharrir—Şair—Edip

Gezi: Romanya Mektupları

Monografi: İlk Büyük Muharrirlerden Şinasi

Mensure: O Çehre, Kitabe—i Gam

Tarih: Resimli ve Haritalı Osmanlı Tarihi

Roman ve Hikâye: İlk Sevgi, Bir Sefilenin Evrak-ı Metrukesi, Endişe-i Hayat, Güzel Eleni, Askeroğlu, Leyal-ı lzdırab, Mehalik-i Hayat, Tecarib—i Hayat, Meyl-i Dil, Afife, Mektep Arkadaşım, Nümune-i Hayal, Biçare Genç, Gam-ı Hicran, Sevda—yı Sermedi, Nâkâm, Ülfet, İki Güzel Günahkâr, İki Günahsız Sevda, Tecrübesiz Aşk
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar