Kategoriler: 9. Sınıf Biyoloji Testleri, 9. Sınıf Testleri, Testler

9. sınıf Nükleik Asitler ve Atp Test 1

Başla

Tebrikler - 9. sınıf Nükleik Asitler ve Atp Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11Son
Geri dön

 ] }

Soru: ATP, aşağıdaki moleküllerden hangilerinin bir araya gelmesiyle oluşur?
A) Deoksiriboz şekeri, adenin bazı ve bir fosfat grubu
B) Riboz ve adenin bakı
C) Riboz adenin bazı ve 3 fosfat
D) Deoksiboz şekeri, adenin bazı ve 2 fosfat
E) DNA ve fosfat grubu

Soru: Hücrede gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangisi, ATP harcanan bir metabolizma olayı değildir?
A) Oluşturulan bir hormonun ekzositozla hücre dışına verilmesi
B) Nişastanın enzimler ile incebağırsakta glikozlara yıkılması
C) Sedanur'un gazeteyi yerinden alıp babasına getirip vermesi
D) Tepki organında cevap oluşması
E) Amino asitler arasında peptit bağlarının kurulması

Soru: İki DNA molekülünün birbirinden farklı olmasında,
I. bulundurdukları nükleotit sayıları,
II. sahip oldukları zincir sayısı,
III. bulundurdukları nükleotitlerin zincirdeki konumları
durumlarından hangileri etkili değildir?
A) Yalnız II    B) Yalnız III    C) I ve II
D) I ve III    E) II ve III

Soru: RNA zinciri ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A) Nükleotidlerine kadar hidrolizi için toplam nükleotit sayısının bir eksiği kadar su kullanılır.
B) RNA zincirinin oluşabilmesi için daima adenin ile urasil, guanin ile sitozin nükleotitleri birbirine bağlanır.
C) Nükleotidler birbirine şeker — fosfat bağı ile bağlanır.
D) Taşıdığı şeker ile fosfat sayısı birbirine eşittir.
E) Bazı çeşitlerinde hidrojen bağı bulunabilir.

Soru: Aşağıdakilerden hangisi mRNA'nın özellik ve görevlerinden biri değildir?
A) Çekirdekçikte üretilir.
B) Ribozomda görev yapar.
C) Tekrar tekrar kullanılabilir.
D) Ribozomlarda tRNA'lara geçici zayıf H bağlarıyla bağlanır.
E) Tek nükleotid zincirinden oluşur.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar