Standart Puanlar: T ve Z Puanı nedir?

Standart Puanlar: T  ve Z Puanı nedir?

Standart Puanlar T ve Z olmak üzere iki çeşittir.z puanı: z-puanı bir verinin ortalamadan kaç standart sapma kadar uzakta olduğunu gösterir.
Verilen puanları; ortalaması sıfır, standart sapması 1 olan puanlara dönüştürür.

z puanı = (Hampuan – Aritmetik ortalama) / Standart sapma

formülü ile hesaplanır. Herhangi bir kişinin almış olduğu puanı z puanına dönüştürerek, verilen bir puanın standart sapmaya göre ortalamanın ne kadar altında veya üstünde kaldığı belirlenebilir.
z puanının (–) veya sıfır (0) çıkması mümkündür.T puanı: T puanı verilen puanları ortalaması 50, standart sapması 10 olan puanlara dönüştürür. z puanlarındanT punlarına geçiş,
T = 50 + 10.z formülü ile elde edilir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz