Aritmetik ortalama nedir?


Kategoriler: Matematik

a1, a2, a3 …… an reel sayılar olmak üzere,

A=(a1 + a2 + a3 + … +an) / n sayısına a1, a2, a3, …, an sayılarının aritmetik ortalaması ya da kısaca ortalaması denir.
a ve b nin aritmetik ortalaması : (a + b) / 2
a, b ve c nin aritmetik ortalaması : (a + b + c) / 3Okullarımızda notlar hesaplanırken aritmetik ortalama kullanılmaktadır.

Örnek: 3, 6, 8, 10, 12, 9 veri grubunun aritmetik ortalamasını bulunuz.

Çözüm: (3 + 6 + 8 + 10 + 12 + 9) / 6 = 48 / 6 = 8

Toplam altı tane sayı olduğu için tüm sayıları toplayıp altıya bölerek ortalamayı bulduk.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi