Soru: 726 183 917
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki sayılardan herhangi birine ait bir özellik değildir?
A) Onlar basamağında “1” rakamı bulunur.
B) Yüzler basamağında en küçük tek rakam vardır.
C) Birler basamağında en bügük çitt rakam vardır.

Soru: 849 278 950
Bu şagılarla ilgili olarak verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Verilen en bügük sagının birler basamağında “9” rakamı bulunur.
B) Verilen en küçük sagının sagı değerleri toplamı 18’dir.
C) Onlar basamağındaki rakamın basamak değeri 40 olan sayı, sarı balonda yazılıdır.

Soru: “426” doğal sagısının onlar basamağındaki rakam 5, güzler basamağındaki rakam 3 artarsa yeni sayı kaç olur?
A) 766  B) 776  C) 876

Soru:
– Üç basamaklı en küçük doğal sayı
– Onlar basamağı 1 olan üç basamaklı en büyük doğal sayı
– Birler basamağı 9 olan üç basamaklı en küçük doğal sayı
Yukarıda özellikleri verilen sayıların büyükten küçüğe doğru sıralanışı nasıldır?
A) 919 > 109 > 100
B) 999 > 909 > 123
C) 999 > 109 > 100

Soru: Aşağıdaki sayı gruplarından hangisi büyükten küçüğe doğru sıralanmıştır?
A) 591, 582, 575
B) 721, 720, 732
C) 641, 645, 640

Soru: Neşe, aklından tuttuğu üç basamaklı sayı ile ilgili şunları söylüyor:
– Birler basamağındaki rakam 6’dır.
– Onlar basamağındaki rakamın basamak değeri 0’dır.
Neşe’nin tuttuğu sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 605 B) 706 c) 866

Soru: Edanın ağırlığı 25 kgdır. Annesinin ağırlığı, Eda’nın ağırlığının 2 katının 10 fazlası olduğuna göre annesinin ağırlığı kaç kgdır?
Yukarıdaki o problemin o çözümünde yapılacak işlemler sırasıyla hangi seçenekte verilmiştir?
A) bölme – toplama B) çarpma – toplama C) çarpma – çıkarma


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar