Standart Puanlar: T ve Z Puanı nedir?

Standart Puanlar: T  ve Z Puanı nedir?

Kategoriler: Matematik

Standart Puanlar T ve Z olmak üzere iki çeşittir.Z puanı: Z puanı bir verinin ortalamadan kaç standart sapma kadar uzakta olduğunu gösterir.
Verilen puanları; ortalaması sıfır, standart sapması 1 olan puanlara dönüştürür.

Z puanı = (Hampuan – Aritmetik ortalama) / Standart sapma

formülü ile hesaplanır. Herhangi bir kişinin almış olduğu puanı z puanına dönüştürerek, verilen bir puanın standart sapmaya göre ortalamanın ne kadar altında veya üstünde kaldığı belirlenebilir.
z puanının (–) veya sıfır (0) çıkması mümkündür.Not: Z puanının sıfır çıkması, dönüştürülen puanın ortalamaya eşit, pozitif çıkması ortalamadan büyük, negatif çıkması ortalamadan küçük olduğunu gösterir.

T puanı: T puanı verilen puanları ortalaması 50, standart sapması 10 olan puanlara dönüştürür. z puanlarındanT punlarına geçiş,

T = 50 + 10.Z formülü ile elde edilir.

T ve Z Puanları Konu Anlatımı Video Teknofem
Standart Puanlar T ve Z Puanı Konu Anlatımı Çözümlü Sorular Video Teknofem

T ve Z Puanları çözümlü örnekler

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi