Soru: l. Üç doğru ikişer ikişer aykırı olabilir.
II. Doğru düzlemi kesmiyor ise düzleme paraleldir.
IIl. Bir doğrunun iki noktası düzlemin üzerinde ise doğru düzlemin içindedir.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri uzayda doğrudur?

Soru: l. Bir düzlem ile bu düzlemi bir noktada kesen doğru uzay belirtir.
Il. Düzlemin dışındaki bir noktadan geçen ve düzleme dik olan yalnız bir doğru vardır.
IIl. Düzlemin dışındaki bir noktadan geçen ve düzleme paralel olan sonsuz doğru vardır.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri R3 te doğrudur?

Soru: l. Düzlemin üzerindeki bir noktadan geçen ve düzleme dik olan yalnız bir doğru vardır
Il. iki farklı düzlem ya paraleldir ya da bir doğru boyunca kesişir.
lll. Paralel iki düzlem uzay belirtir.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri R3 te doğrudur?

Soru: l. Paralel iki doğrudan birini kesen bir doğru diğerini de keser.
ll. Bir doğrunun üzerindeki bir noktadan bu doğruya dik olan yalnız bir doğru çizilebilir.
lll. Bir doğrunun dışındaki bir noktadan geçen ve bu doğruya dik olan yalnız bir doğru çizilebilir.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri R2 ve R3 te kesinlikle doğrudur?

Soru: l. Farklı iki düzlem ya paraleldir ya da kesişir.
Il. Paralel iki düzlemden birine paralel olan bir düzlem diğerine de kesinlikle paraleldir.
lIl. Paralel iki düzlemden birini kesen düzlem diğerini de keser.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri uzayda doğrudur?

Soru: l. Paralel iki düzlemden birini kesen doğru diğerini de keser.
ll. Paralel iki düzlemden birini dik kesen doğru diğerini de dik keser.
lll. Paralel iki düzlemden birinin üzerinde olan herhangi bir doğru diğer düzleme paraleldir.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri R3 te doğrudur?


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar