Vali, Kaymakam, Belediye Başkanı ve Muhtarların Görevleri 5. Sınıf Sosyal Bilgiler


Kategoriler: 5. Sınıf Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler

Hepimiz farklı büyüklükte yerleşim yerlerinde yaşıyoruz. Kimimiz köyde, kimimiz il ya da ilçe merkezinde. Kamu hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için ülkemizde eğitim, sağlık, güvenlik gibi hizmetleri karşılamak amacıyla il, ilçe, belde ve köylerde yönetim birimleri kurulmuştur. Aşağıdaki şemayı inceleyerek bu birimleri ve yöneticilerini öğrenelim.

YÖNETİM

Merkeze Bağlı Yönetim

 • Valilikler: İllerde yer alır. Valiler İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilir.
 • Kaymakamlıklar: İlçelerde yer alır. Kaymakamlar, İç İşleri Bakanlığı tarafından görevlendirilir.

Yerel Yönetim

 • Belediyeler : İl, ilçe ve beldelerde yer alır. Belediye başkanları halkın oylarıyla seçilir.
 • Muhtarlıklar: İlçelerde yer alır. Mahalle ve köylerde yer alır. Muhtarlar halkın oylarıyla seçilir.

Valinin Görevleri:

 • Halkın huzur ve güven içinde yaşamasını sağlamak
 • İlin ekonomik kalkınması için projeler geliştirmek
 • Sağlık kuruluşlarının yaygınlaşmasını sağlamak
 • Halkın istek ve şikayetlerini dinleyerek çözüm üretmek
 • Köylerin yol, su, kanalizasyon gibi ihtiyaçlarını karşılamak
 • Eğitim-öğretimin düzenli yürümesi için çalışmak
 • Turizmi destekler, ilimin tanı mı için çalışmalar yapmak

Kaymakamın Görevleri:

 • Yasaların ilçede uygulanmasını sağlamak
 • Valinin emirlerini uygulamak
 • İlçedeki farklı kamu kuruluşlarının çalışmalarının düzenli bir şekilde uygulanması sağlamak
 • Halkın ihtiyaçlarını saptamak ve gidermeye çalışmak, gereken önlemleri almak
 • Ayrıca halk ile iyi iletişim kurup şikâyetlerini dinlemek
 • Törenlerde başkanlık yapmak ve resmi ziyaretlerde bulunmak

Belediye Başkanının Görevleri:

 • Satılan ürünlerin sağlığa uygunluğunu denetlemek
 • Çöpleri toplamak, çevrenin temizliği için gerekli tedbirleri almak
 • Parklar inşa etmek, bunların bakımını yapmak
 • Yangın, sel, deprem gibi afetlerde halka yardım etmek
 • Halkın planlı ve sağlıklı bir çevrede yaşamasını temin etmek
 • Eğitim, kültür, sanat ve spor faaliyetlerine destek vermek
 • Yol, su, kanalizasyon gibi altyapı çalışmaları yapmak

Muhtarın Görevleri:

 • Köy sınırları içinde güvenliği sağlamak
 • Bulaşıcı hastalık görüldüğünde hükümete bildirmek
 • Vergileri toplama gelen görevlilere yardım etmek
 • Mahallede yapılacak olan hizmetleri düzenlemek
 • Seçmen listelerini kontrol etmek
 • Caddeler ve sokaklarda yer alan levhaları denetlemek. Eksik olanları belediyeye iletmek
 • Yardım ihtiyacı olan kişileri belirlemek] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar