• Kategori yok
 • Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler

  Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Eşitsizlik Sistemleri

  BİRİNCİ DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ EŞİTSİZLİK VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ a, b ve c sabit gerçek sayılar ve a ve b sıfırdan farklı...

  Birinci Dereceden iki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri

  a, b ve c sabit gerçek sayılar, a ve b sıfırdan farklı olmak üzere, x ve y değişkenleri için ax...

  Mutlak değer, Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler

  Mutlak Değer Nedir Tanımı Sayı doğrusu üzerindeki herhangi bir x reel sayısının başlangıç noktasına (orjin) olan uzaklığına x sayısının mutlak...

  Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler

  Not: Sayfanın en altında birinci dereceden eşitsizlikler konusu ile ilgili diğer öğretmenler tarafından hazırlanmış videoları bulabilirsiniz. Birinci Dereceden bir bilinmeyenli...

  Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

  a, b, c ∈ R olsun, Bir eşitliğin her iki yanına aynı sayı eklenip çıkarılabilir. Bu durumda eşitlik değişmez. a...

  Gerçek Sayılar Kümesinde Aralık Kavramı

  Sayı doğrusunda farklı iki noktanın aralarındaki tüm gerçek sayılardan oluşan alt kümeye aralık denir. Aralıklar verilen kümenin uç noktalarının kümeye...

  Denklem ve Eşitsizlik Kavramı

  Bir veya daha fazla değişken içeren birbirine eşit iki niceliğin matematiksel ifadesine denklem denir. Denklemlerin ifade edilmesinde “=” sembolü kullanılır....

  Neler öğreneceksiniz?
  • Açık, kapalı, yarı açık aralık kavramları ve bunların gösterimleri ile işlemler yapma,
  • Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemlerin çözümünü gerçek hayat durumlarını içeren problemlerde kullanma,
  • Mutlak değer kavramını, mutlak değer içeren denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulma,
  • Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözümünü analitik düzlemde yorumlama.  • 2a + 8
  • 5x 12
  • x2 + 3x 2
  ifadeleri birer cebirsel ifadedir ve denklem belirtmez.

  • a ve b gerçek sayılar ve a ≠ 0 olmak üzere, ax + b = 0 şeklindeki ifadelere birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem denir. Bu eşitliği sağlayan x sayısına denklemin kökü denir. Bir denklemin kökünün (veya köklerinin) oluşturduğu kümeye de çözüm kümesi denir.

  El Harezmi

  Türk kökenli matematik ve astronomi bilginidir. Cebir ve astronomi ile ilgili önemli eserler yazmıştır. Doğu ve batı dünyasında cebire yaptığı katkılarla ün yapıp, tanınan Harezmi, bu sahada ilk eser sahibidir. Eserlerinde Avrupa’nın bilmediği “Sıfır” ı kullanıp, cebir işlemlerini geometrik yaklaşımlarla temellendirmiştir. Harezmi ”Kitab’ül Muhtasar fi Hesabil Cebri Mukabele” adlı eseriyle “Cebir” kelimesini matematiğe kazandırarak cebir konularını metodik ve sistematik olarak ilk defa ortaya koymuştur. Latince’ye çevrilip Avrupa’da yüzyıllarca kullanılan bu kitap, Amerika’da da yayınlanmıştır. Eser, bir ön söz, beş bölüm ve bir de ek bölümden meydana gelmektedir. İçerik olarak, birinci ve ikinci dereceden denklemlerin çözüm şekillerini, bilinmeyenleri, çeşitli cebir hesaplamalarını, teorik ve uygulamalı hesaplamaları, zamanın hükumet işlerine ait hesaplamaları kapsamaktadır. Kitapta kanal açılması, ev ve bina yapımı ile ilgili temel hesaplamalar vardır, Harezmi’nin ikinci önemli eseri “kitab-el Muhtasar i hisaballindi” isimli kitabıdır. Kitabın Arapça aslı mevcut değildir. Kitap Cambridge Üniversitesi kütüphanesinde “Algoritmi de numero indorom” ismiyle bulunmaktadır.