Gerçek Sayılar Kümesinde Aralık Kavramı


Birinci Dereceden Denklem ve Eşitsizliklerin Çözüm Kümeleri


Mutlak Değer İçeren Birinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler


Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem ve Eşitsizlik Sistemlerinin Çözüm Kümeleri


Neler öğreneceksiniz?
• Açık, kapalı, yarı açık aralık kavramları ve bunların gösterimleri ile işlemler yapma,
• Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemlerin çözümünü gerçek hayat durumlarını içeren problemlerde kullanma,
• Mutlak değer kavramını, mutlak değer içeren denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulma,
• Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözümünü analitik düzlemde yorumlama.

• 2a + 8
• 5x 12
• x2 + 3x 2
ifadeleri birer cebirsel ifadedir ve denklem belirtmez.

  • a ve b gerçek sayılar ve a ≠ 0 olmak üzere, ax + b = 0 şeklindeki ifadelere birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem denir. Bu eşitliği sağlayan x sayısına denklemin kökü denir. Bir denklemin kökünün (veya köklerinin) oluşturduğu kümeye de çözüm kümesi denir.

El Harezmi

Türk kökenli matematik ve astronomi bilginidir. Cebir ve astronomi ile ilgili önemli eserler yazmıştır. Doğu ve batı dünyasında cebire yaptığı katkılarla ün yapıp, tanınan Harezmi, bu sahada ilk eser sahibidir. Eserlerinde Avrupa’nın bilmediği “Sıfır” ı kullanıp, cebir işlemlerini geometrik yaklaşımlarla temellendirmiştir. Harezmi ”Kitab’ül Muhtasar fi Hesabil Cebri Mukabele” adlı eseriyle “Cebir” kelimesini matematiğe kazandırarak cebir konularını metodik ve sistematik olarak ilk defa ortaya koymuştur. Latince’ye çevrilip Avrupa’da yüzyıllarca kullanılan bu kitap, Amerika’da da yayınlanmıştır. Eser, bir ön söz, beş bölüm ve bir de ek bölümden meydana gelmektedir. İçerik olarak, birinci ve ikinci dereceden denklemlerin çözüm şekillerini, bilinmeyenleri, çeşitli cebir hesaplamalarını, teorik ve uygulamalı hesaplamaları, zamanın hükumet işlerine ait hesaplamaları kapsamaktadır. Kitapta kanal açılması, ev ve bina yapımı ile ilgili temel hesaplamalar vardır, Harezmi’nin ikinci önemli eseri “kitab-el Muhtasar i hisaballindi” isimli kitabıdır. Kitabın Arapça aslı mevcut değildir. Kitap Cambridge Üniversitesi kütüphanesinde “Algoritmi de numero indorom” ismiyle bulunmaktadır.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar