Sayı Kümeleri


Bölünebilme Kuralları


Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler


Üslü İfadeler ve Denklemler


Denklemler Ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar


Günlük hayatta karşılaşılan bazı problemlerin somutlaştırılıp matematik dilinde yazılması denklemler ve eşitsizlikler yardımıyla gerçekleştirilebilir. Böylece bir problemin anlaşılması, yorumlanması ve çözüme ulaştırılması oldukça kolaylaşır. Örneğin alışveriş sırasında aynı ürünün farklı miktarlarda sunulan satışının hangisinin daha hesaplı olduğu, belirlediğiniz bütçemize uygun telefon veya internet kullanımını belirlemede, ödemelerinizdeki vergi tutarlarını hesaplama gibi bir çok durumda yol gösterici olurlar. Denklem ve eşitsizlik kurma yalnızca matematiğin değil diğer birçok bilim dalının da dünyada ve evrende gerçekleşen durumları anlatmada sıkça kullandığı bir yöntemdir.

Denklem ve Eşitsizlikler konusu 9. sınıf matematik müfredatında kümeler konusundan hemen sonra gelir. Ygs Matematik sınavında Denklem ve eşitsizlikler konusundan her sene 5-6 tane soru gelmektedir. Ayrıca denklemler matematiğin en temel konusu olduğu için oldukça önemlidir.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar