Çeşitli oranlarda birleşerek bir bölgenin iklimini oluşturan güneşlenme, sıcaklık, basınç, rüzgâr, nemlilik ve yağış gibi unsurlara iklim elemanları denir. Bu elemanlar, bazı faktörlerin etkisi altındadır. Enlem, kara ve deniz dağılışı, yer şekilleri, yükselti, akıntılar vs. gibi bu faktörlere iklim etmenleri denir.

SICAKLIK

Sıcaklığın etkilerinden söz edilirken ısı kavramı da kullanılır. Ancak ısı ve sıcaklık kavramları birbirinden farklı kavramlardır. Bir cismin kütlesi içinde sahip olduğu toplam enerjiye ısı denir. Bu enerjinin artarak çevreye yaptığı ölçülebilir etkiye sıcaklık denir. Yani ısı, cisimlerde bulunan potansiyel güç, sıcaklık ise bu gücün ortaya çıkmış etkisidir. Örneğin, kömürün bünyesinde ortaya çıkmamış bir enerji vardır. Kömürün yanmasıyla bu enerji sıcaklık olarak ortaya çıkmaktadır. Isının ölçü birimi kalori sıcaklığın ise derece celcius (°C)’dur.

Dünya, Güneş’in uzaya yaydığı enerjinin iki milyonda birini alır. Küçük görülen bu değer bile, Dünya’nın ısınması ve aydınlanması için yeterlidir.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar