• Kategori yok
 • İklim Elemanları

  Dünyada Sıcaklığın Coğrafi Dağılışı (İzoterm Haritaları)

  Dünya üzerinde sıcaklığın dağılışı izoterm haritaları ile gösterilir. izotermler, aynı sıcaklığa sahip noktaların birleştirilmesiyle elde edilen eş sıcaklık eğrileridir. Eş...

  Sıcaklığı Etkileyen Faktörler: Bitki Örtüsü

  Bitki örtüsünün sıcaklık üzerinde dengeleyici etkisi vardır. Bitki örtüsü, geceleri aşırı soğumayı, gündüzleri de aşırı ısınmayı önler.Fetişh ürünleri Bundan dolayı,...

  Sıcaklığı Etkileyen Faktörler: Rüzgarlar

  Rüzgârlar, kaynaklandıkları bölgelerin sıcaklığını estikleri bölgelere taşırlar. Bu nedenle Ekvatordan kutuplara doğru esen rüzgârlar sıcaklığı artırırken, kutuplardan Ekvator’a doğru esen...

  Sıcaklığı Etkileyen Faktörler: Okyanus Akıntıları

  Okyanus akıntıları, geldikleri enlemlerin su sıcaklığını geçtikleri kıyılara taşır. Genellikle Ekvator’un çevresinden kutuplara doğru hareket eden sular sıcak okyanus akıntısı,...

  Sıcaklığı Etkileyen Faktörler: Nem (Su Buharı)

  Atmosferdeki su buharının yani nemin tamamına yakını troposferde bulunur. Troposferin özellikle yeryüzüne yakın kesimlerinde su buharı yoğunluğu daha fazladır. Bu...

  Sıcaklığı Etkileyen Faktörler: Kara ve Denizlerin Dağılışı

  Özgül ısıları arasındaki fark ve ısınma özellikleri nedeniyle, karalar denizlere göre daha çabuk ısınır ve daha çabuk soğur. Bu duruma...

  Sıcaklığı Etkileyen Faktörler: Yükselti

  Yeryüzünden yükseldikçe sıcaklık ortalama her 100 metrede 0,5 °C düşer. Bu durumun nedeni, troposferin yeryüzüne yakın kesimlerinin daha çok yeryüzünden...

  Sıcaklığı Etkileyen Faktörler: Güneşlenme (Aydınlanma) Süresi

  Güneşlenme süresi uzadıkça atmosferde ısı birikimi olacağından, sıcaklık değerleri yükselir. Özellikle yaz aylarında sıcaklık değerlerinin yüksek olmasında, Güneş ışınlarının düşme...

  Sıcaklığı Etkileyen Faktörler: Yer Şekilleri (Bakı ve Eğim)

  Güneş ışınlarının düşme açısı, yer şekillerinin Güneş’e dönük olma durumuna ve yer şekillerinin eğimine göre de değişir. Doğu – batı...

  Sıcaklığı Etkileyen Faktörler: Dünyanın Günlük Hareketi, Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği

  Dünyanın Günlük Hareketi Dünya’nın ekseni etrafındaki hareketi nedeniyle, Güneş sabahları ufuk düzleminin doğusundan doğar, öğle vakti en yüksek noktaya çıkar...

  Sıcaklığı Etkileyen Faktörler: Dünyanın Şekli (Enlem)

  Güneş ışınları, Dünya’nın şekline bağlı olarak Ekvator ve çevresine dik açıyla gelirken, kutuplara doğru gidildikçe eğik açılarla gelir. Bu nedenle,...

  Sıcaklığı Etkileyen Faktörler: Güneş Işınlarının Geliş Açısı

  Yeryüzünde belirli biryüzeye dik ya da eğik gelen Güneş ışın- larının getirdiği enerji miktarları farklılık gösterir. Eğik açı ile gelen...

  Sonraki Sayfa »

  Çeşitli oranlarda birleşerek bir bölgenin iklimini oluşturan güneşlenme, sıcaklık, basınç, rüzgâr, nemlilik ve yağış gibi unsurlara iklim elemanları denir. Bu elemanlar, bazı faktörlerin etkisi altındadır. Enlem, kara ve deniz dağılışı, yer şekilleri, yükselti, akıntılar vs. gibi bu faktörlere iklim etmenleri denir.  SICAKLIK

  Sıcaklığın etkilerinden söz edilirken ısı kavramı da kullanılır. Ancak ısı ve sıcaklık kavramları birbirinden farklı kavramlardır. Bir cismin kütlesi içinde sahip olduğu toplam enerjiye ısı denir. Bu enerjinin artarak çevreye yaptığı ölçülebilir etkiye sıcaklık denir. Yani ısı, cisimlerde bulunan potansiyel güç, sıcaklık ise bu gücün ortaya çıkmış etkisidir. Örneğin, kömürün bünyesinde ortaya çıkmamış bir enerji vardır. Kömürün yanmasıyla bu enerji sıcaklık olarak ortaya çıkmaktadır. Isının ölçü birimi kalori sıcaklığın ise derece celcius (°C)’dur.

  Dünya, Güneş’in uzaya yaydığı enerjinin iki milyonda birini alır. Küçük görülen bu değer bile, Dünya’nın ısınması ve aydınlanması için yeterlidir.