Kategoriler: 7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Hac zamanı dışında dinimizce önemli sayılan Kâbe ve çevresindeki kutsal yerleri ibadet amacıyla ziyaret etmeye “umre” denir.

Hac ve Umre Arasındaki Farklar

Bunları Bilelim
Hac ve umre ibadetini yerine getiren Müslümanlar Medine’ye de uğrayarak Mescid-i Nebi’yi ve Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) mübarek kabrini (Ravza-i Mutahhara) de ziyaret ederler.] }

Hac
- Yılın belirli günlerinde yapılır.
- Yılda bir kez yapılır.
- Farzdır.
- İhrama girilir, Kâbe tavaf edilir, sa'y yapılır, Arafat'ta vakfe yapılır, kurban kesilir ve şeytan taşlanır.

Umre
- Yılın herhangi bir zamanında yapılabilir.
- Yılda birden fazla yapılabilir.
- Sünnettir.
- İhrama girilir, Kâbe tavaf edilir ve sa'y yapılır. Ancak şeytan taşlama, kurban kesme ve Arafat'ta vakfe yoktur.

Soru: Hac ve umrenin yapılışları bakımından pek çok ortak noktası bulunmasına rağmen bazı noktalarda ise birbirlerinden ayrılmışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi hac ve umrede gerçekleştirilen ortak ibadetlerden biri değildir?
A) Şeytan taşlama
B) İhrama girme
C) Kâbe'nin etrafını tavaf etme
D) Safa ve Merve'de sa'y yapma

Soru: Umre, hac mevsimi dışında istenilen bir vakitte ihrama girip, tavaf ve sa'y ibadetini yaptıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkılarak yapılan bir ibadettir.
Buna göre, umreye giden birinden aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez?
A) Safa ile Merve tepelerine gitmesi
B) Kâbe'yi tavaf etmesi
C) Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmesi
D) İhram yasaklarına uyması

Soru: Hac ve umre ibadeti her ne kadar aynı şehirde, aynı kutsal yerlerde yapılan ibadetler olsa da bazı farklılıklar gösterirler.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi hac ve umre arasındaki farklılıklardan biri değildir?
A) Hac farz, umre sünnettir.
B) Umre de şeytan taşlama yoktur.
C) Hac yılın belirli zamanlarında yapılır.
D) Umrede sa'y ibadeti yapılır.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar