Su Kirliliği

Su Kirliliği

Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Doğa ve Kimya, Kimya

Suyun içme suyu olarak kullanılabilmesi için aşağıdaki kalite koşullarına sahip olması gereklidir.

 • Hastalık yapıcı mikroorganizmalardan arındırılması
 • Berrak, renksiz ve kokusuz olması
 • Belirli sertlik derecesinde ve yeterli derecede yumuşak olması
 • Aşındırıcı olmaması ve fazla sert olmaması

Sanayi atıklarının ve kanalizasyon sularının deniz, göl ve nehirlere karıştırılması daha da önemlisi yeraltı sularına karışması, suların özelliklerini, kalitesini büyük ölçüde yok eder. Bu durum su içen canlıları ya da sulardaki canlı hayatını etkiler.Suyun kirlenmesine neden olan kaynakların bazıları şunlardır:

 • Deterjanlar ve boyalar
 • Gübreler, DDT gibi tarım ilaçları
 • Petrol ve türevleri
 • Kurşun, kadmiyum ve cıva gibi ağır metaller
 • Endüstriyel atıklardaki organik sıvılar ve çözücüler

Deterjanlar ve kimyasal gübreler içerdikleri fosfor ve azot gibi maddeler sebebiyle su kaynaklarındaki mikroorganizmaların (algler) artmasına ve 0 bölgede sudaki oksijenin hızla tüketilmesine neden olurlar. Bu olaya ötrofikasyona adı verilir. Kirletilmiş ve canlıların yaşayamadığı suları içmek, içinde yüzmek ve tarımda ve sanayide kullanmak istenmeyen sonuçlar doğurur.

Sularda yaşayan balıklar ve diğer canlılar tarafından da besin olarak alınan zararlı kimyasallar canlıların ölümüne neden olurlar. Ölmeyenlerin vücutlarındaki bu zararlı kimyasallar besin zinciri kanalıyla insanlara geçer.

Su Kirliliğini Azaltma Yöntemleri

Suların kirlenmesine karşı aşağıdaki önlemler alınmalıdır:

 • Petrol sızıntısı engellenmelidir.
 • Ağır metaller çevreye atılmamalıdır.
 • Tarımsal sulama, sanayideki su kullanımı tasarruflu yapılmalıdır.
 • Özellikle sanayi başta olmak üzere ve evlerde atık sular arıtılmadan çevreye bırakılmamalıdır.
 • Gübre ve tarım ilaçları bilinçli kullanılmalıdır.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi