Bir Dua Tanıyorum: Kunut Duaları ve Anlamları Test Çöz 6. Sınıf] }

Soru: “Allah'ım! Senden bize yardım etmeni, bizi bağışlamanı ve bize hidayet vermeni dileriz. Sana iman eder ve tövbe ederiz. Sana güvenir, her hayrı senden bilir ve seni överiz, sana şükreder ve nimetlerine karşılık nankörlük etmeyiz. Sana isyan edenlere karşı durur ve onları terk ederiz.” !
Verilen bu duada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Allah için oruç tutmaya
B) Allah'a güvenmeye
C) Allah'tan yardım istemeye
D) Allah'a şükretmeye


Soru: * Allah'ın yüce sıfatları anılarak ondan yardım ve af istenir. !
* İbadetin yalnızca Allah'a yapılacağı vurgulanır.
* Nimetlerinden dolayı Allah'a şükredilir ve her kötülükten Allah'a sığınılır.
* Vitir namazında okunur.
Hakkında bilgi verilen dua aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fatiha B) Rabbena C) Tahiyyat D) Kunut


Soru: “Allah'ım! Biz ancak sana ibadet eder ve senin rızan için namaz kılıp secde ederiz. Sana yakınlaşmak için çalışır, senin rahmetini umar ve azabından korkarız. Hiç şüphe yok ki senin azabın, kâfirleri kuşatacaktır.”
Verilen duada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Allah için namaz kılmaya
B) Allah'a yakın olmaya
C) Allah'tan korkmaya
D) Allah'a tevekkül etmeye


Soru: Kunut duaları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Vitir namazının üçüncü rekâtında ayakta iken Fâtiha ve kısa sureden sonra tekbir alınarak okunan dualardır.
B) Allah'ın (c.c.) yüce sıfatları anılarak ondan yardım ve af istenen dualardır.
C) İbadetlerin yalnızca Allah'a (c.c.) yapılacağını belirten dualardır.
D) Her namaza başlanırken okunması gereken dualardandır.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar