Maddenin Ayırt Edici Özellikleri

Maddenin Ayırt Edici Özellikleri

Kategoriler: Fizik

Her maddede farklı olan ve maddeleri birbirinden ayırt etmeye yarayan özelliklere ayırt edici özellikler denir. Ayırt edici özellikler maddenin miktarına bağlı değildir. Bir bardak suyun özellikleri neyse bir kova suyun özellikleri de aynıdır.

Maddenin ayırt edici özellikleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Maddenin katı, sıvı ve gaz haline ait olan ayırt edici özellikleri varsa (+), yoksa (–) ile belirtilmiştir. (?) soru işareti konulan yer ise maddenin gaz halinin öz kütlesi eşit basınç ve sıcaklıkta olduğu sürece ayırt edicidir. Yoksa değildir.

Özkütle: Maddenin Birim hacminin kütlesi
Çözünürlük: Belirli bir sıcaklıkta 100 cm3 çözücüde çözülen maksimum madde miktarı
Erime Noktası: Maddenin katı halden sıvı hale geçtiği sıcaklık
Kaynama Noktası: Maddenin sıvı halden gaz haline geçtiği sıcaklık
Boyca Uzama Katsayısı: Boyu 1 cm olan maddenin sıcaklığının 1 °C değişmesi durumundaki boyundaki değişme miktarı
Genişleme Katsayısı: 1 cm3 lük maddenin sıcaklığının 1 °C değişmesi durumunda hacminde meydana gelen değişme miktarı
Erime Isısı: Erime noktasına gelmiş 1 g katı maddeyi aynı sıcaklıkta sıvı hale getirmek için gerekli ısı
Kaynama Isısı: Kaynama noktasına gelmiş 1 g sıvı maddeyi aynı sı- caklıkta gaz haline getirmek için gerekli ısı
Öz Isı: 1 g maddenin sıcaklığını 1 °C değiştirmek için gerekli ısı
Öz Hacim: Maddenin birim kütlesinin hacmi
Esneklik Katsayısı: Bir maddenin hacmin veya şeklinin değiştirilmesi durumunda tekrar eski haline gdönebilme katsayısı] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar