Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Güçlü Etkileşimler, Kimya, Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

Ametal atomları arasında veya yarımetallerle ametal atomları arasında elektronların ortaklaşa kullanılması sonucu oluşan bağa kovalent bağ denir.

Lewis yapısında ortaklaşa kullanılan elektronlara bağlayıcı elektronlar denir. Bağ yapımına katılmayan elektronlara ise ortaklanmamış elektronlar denir. Kovalent bağlı maddelerin en küçük yapı taşı moleküldür.

Kovalent bağ ikiye ayrılır:

Polar Kovalent Bağ

Farklı ametal atomları arasında oluşan bağdır: H2O, CO2, NH3, HCI gibi.

Farklı ametallerin elektronegatiflikleri farklı olduğu için molekülde (+) ve (—) kutuplanmalar olur. Elektronegatifliği büyük olan, elektronları daha çok çektiğinden kısmi negatif (8), diğer atom ise kısmi pozitif (8+) yükle yüklenir. Böylece kalıcı dipoller (iki kutup) oluşur. Bu şekilde oluşan bağlara polar (kutuplu) kovalent bağ denir.

Örneğin, 1H ve 9F arasında oluşan bileşiği inceleyelim.

Florun elektronegatifliği büyük olduğundan bağlayıcı elektronlar daha çok flor tarafından çekilir.

Apolar Kovalent Bağ

Aynı ametal atomları arasında elektronların ortaklaşa kullanılması sonucu oluşan bağdır. Elektronlar aynı atomlar tarafından eşit çekileceğinden apolar (kutupsuz) kovalent bağ oluşur: N2, O2, H2, Cl2 gibi.
Örneğin, H atomları arasında H2 molekülünün oluşmasını inceleyelim.

Elektronegatiflikler eşit olduğundan elektronlar iki atom tarafından da eşit çekilir.

Moleküllerin Polar ve Apolarlığı

Molekülde elektron yük dağılımı simetrikse yani dipol moment (bileşke kuvvet) sıfırsa molekül apolardır. Dipol moment sıfırdan farklıysa yani yük dağılımı asimetrikse molekül polardır.

Molekülde merkez atom üzerinde ortaklanmamış elektron çifti varsa molekül polardır.

Aşağıdaki moleküller incelendiğinde polar kovalent bağ olduğu görülür. Moleküldeki elektron yoğunluğu dengeli olduğundan dipol moment (bileşke kuvvet) sıfırdır. Dolayısıyla molekül apolardır.

polar kovalent bağ vardır. Molekülde elektron yoğunluğu asimetrik olduğundan yani dipol moment sıfırdan farklı olduğundan molekül polardır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar