1960 Sonrası Dünyadaki Gelişmeler


1960 Sonrası Türk Dış Politikasını Etkileyen Gelişmeler


1960 sonrası Türkiye’de Yaşanan Siyasi, Ekonomik ve Sosyal Gelişmeler


Soru: Türkiye’nin Kıbrıs’a müdahalesi karşısında ABD’nin tutumu aşağıdakilerden hangisi olmuştur?
A) Türkiye’deki Jüpiter Füzelerinin sökülmesi
B) Türkiye’ye silah ambargosu uygulanması
C) Türkiye’deki ABD üslerinin kapatılması
D) Türkiye’nin NATO’dan çıkarılması
E) Boğazlar konusunun gündeme getirilmesi

Soru: 1960’tan 1975 yılına kadar düzenli olarak büyüyen Türkiye ekonomisi bu tarihten sonra içeride ve dışarıda meydana gelen bazı gelişmeler yüzünden durgunlaşmış, dış ticaret açığı baş göstermiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma yol açan nedenlerden biri değildir?
A) Yurt dışına işçi gönderilmesi
B) İstikrarsız koalisyon hükûmetlerinin kurulması
C) Dünya genelinde petrol krizinin baş göstermesi
D) Ülke genelinde işçi ve öğrenci eylemlerinin artması
E) ABD’nin, Kıbrıs Barış Harekatı nedeniyle Türkiye’ye ambargo uygulaması

Soru: 1975’te Arnavutluk dışında 33 Avrupa ülkesi ile ABD ve Kanada’nın katılımıyla gerçekleşen Helsinki Konferansı ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?
A) Avrupa’da kalıcı barışı sağlamak
B) Bağlantısızlık Hareketini engellemek
C) Avrupa’da devletler arası sınırları kaldırmak
D) Sömürgeciliğe son vermek
E) SSCB yayılmasına karşı önlem almak

Soru: ABD ile SSCB arasında imzalanan SALT-I (1972) ve SALT-ll (1979) Antlaşmalarının konusu, aşağıdakilerden hangisidir?
A) ABD’nin Vietnam’dan çekilmesi
B) Çin’in Birleşmiş Milletlere üye olması
C) Nükleer silahların sınırlandırılması
D) Almanya’nın birleştirilmesi
E) Filistin sorununun çözülmesi

Soru: Aşağıdakilerden hangisi 1960 – 1980 döneminde dünyadaki bilim ve teknik alanındaki gelişmelerden biri değilğir?
A) İlk internet iletişiminin kurulması
B) İnsanoğlunun Ay’a ayak basması
C) İlk radyo yayının başlaması
D) İlk haberleşme uydusunun dünya yörüngesine yerleştirilmesi
E) İlk kalp naklinin gerçekleştirilmesi

Soru: Vietnam Savaşı yalnız savaşın yaşandığı bölgede degil, başta ABD olmak üzere tüm dünya kamuoyu tarafından yakından ve ilgiyle izlenmiştir.
Vietnam Savaşı’na ilginin yüksek olmasının tema nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Televizyonun yaygınlaşması sayesinde olayların tüm dünyada izlenebilmesi
B) Savaşta gerilla taktiğinin sıklıkla kullanılması
C) Vietnam halkının kuzey ve güney şeklinde ikiye ayrılması
D) Savaşta sivil kayıpların fazla olması
E) Savaşın Asya kıtasında meydana gelmesi

Soru: Aşağıdakilerden hangisi Bağlantısızlar Hareketinin hedefleri arasında yer almamıştır?
A) Irkçılığın önlenmesi
B) Krallık yönetimlerinin yıkılması
C) Nükleer silahların engellenmesi
D) Sömürge altındaki ulusların bağımsızlıklarının desteklenmesi
E) Yeni bağımsız olan uluslar arasında dayanışma ve yardımlaşmanın sağlanması

Soru: 1960’li yıllarda Doğu ve Batı blokları arasında ilişkilerin yumuşamasını sağlayan nedenlerden biri de Hem Doğu hem de Batı BIoku’nda yaşanan iç sorunlar olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlardan biri değildir?
A) Fransa’nın NATO’nun askeri kanadından çekilmesi
B) SSCB’nin Küba’ya füze yerleştirmesinin ABD’nin tepkisine neden olması
C) SSCB ile Çin arasındaki dış politika konusunda anlaşmazlıklar yaşanması
D) SSCB’nin 1968 yılında Çekoslovakyayı işgal etmesinin Doğu bloku içinde tepkilere yol açması
E) 1964’te Romanya’nın SSCB’den bağımsız, Fransa ve Batı Almanya ile yakın ilişkiler kurması


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar