Kategoriler: 12. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Tarih, Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye

Savaşın Nedenleri

  • 1980’de Irak lideri Saddam Hüseyin’in, Cezayir Antlaşması’nı feshederek Şattülarap Su Yolu ve Basra Körfezi’nde denetim kurmak istemesi
  • Saddam Hüseyin’in Iraklı Şiilere baskı uygulaması
  • İran’ın, Irak’taki Kürt isyancıları desteklemesi
  • Irak yönetiminin İran’da isyan eden Kuzistan Araplarına silah ve cephane yardımı yapması
  • Saddam Hüseyin’in Irak’ta kendisine karşı giderek artan muhalefetin etkisini kırmak ve halkın dikkatini bir dış meseleye çekmek istemesi
  • Saddam Hüseyin’in, Arap dünyasının lideri olmak istemesi

22 Eylül 1980’de Irak’ın saldırısı ile başlayan İran -Irak Savaşı sekiz yıl sürdü. Savaş, Birleşmiş Milletlerin girişimleri sonunda 1988’de sona erdi. İran – Irak Savaşı’nda; Suriye ve Libya İran’ı diğer Arap devletleri ise Irak’ı desteklemişlerdir. Batılı devletler ise çıkarlarına göre genelde Irak’ı desteklemişlerdir.

Savaşın Sonuçları

  • Irak devlet başkanı Saddam Hüseyin, Arap dünyasında prestijini artırmayı, Humeyni’nin itibarını da kırmayı amaçlamış, ancak bunun tersi sonuçlar ortaya çıkmıştır.
  • Saddam Hüseyin başarısızlığını örtmek için Kuveyt’e saldırmıştır.
  • Savaşta iki tarafta 150 milyar dolarlık kaynak yok olmuş, ekonomik sıkıntılar artmıştır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar