Kategoriler: 12. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Tarih, Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye

Bağlantısızlık” kavramını ilk kullanan Hindistan lideri Nehru olmuştur. Kore Savaşı sırasında Hindistan, Yugoslavya ve Mısır bağlantısızlıklarını ilan etmişler ve bu hareketin öncüleri olmuşlardır.

Bandung Konferansı

Bağlantısızlık hareketinin başlangıç noktası 1955 Nisanında Endonezya’nın Bandung şehrinde toplanan Asya – Afrika Konferansı’dır. Konferans’ın amacı; yeni bağımsız olan Afrika ve Asya ülkelerinin, ABD ve SSCB gibi iki büyük nükleer güç karşısında varlıklarını korumak için birlik ve dayanışmalarını sağlamaktı. Konferansta kabul edilen en önemli kararlardan biri Çin ve Hindistan devlet başkanlarının dünyaya tanıttıkları, “Barış İçinde Bir arada Yaşamanın Beş İlkesi” idi.

Bu ilkeler şunlardır;

  • Siyasal bağımsızlık
  • Askerî ittifaklara katılmama
  • Kendi topraklarında askerî üsse izin vermeme
  • İkili ittifaklara girmeme
  • Millî kurtuluş savaşlarını destekleme

Bandung Konferansı’nda anlaşma sağlanan konular şunlardır:

  • Sömürgeciliğin derhal sona erdirilmesi gerektiği ve sömürge düzeninin sürdürülmesinin temel insan haklarını tanımamak anlamına geldiği
  • Sömürgeciliğin BM Sözleşmesi’ne aykırı olduğu ve dünya barışını engellediği
  • Sömürge altındaki ulusların bağımsızlıklarını kazanmaları için destek olma ve sömürgeci devletlere baskı yapma] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar