• Kategori yok
 • Hareket

  İvme Nedir Konu Anlatımı

  Hareketlinin hızında birim zamanda meydana gelen değişmeye ivme denir. Hızda bir değişim varsa ivme değeri sıfırdan farklı bir değerdir. Hızda...

  Düzgün Doğrusal Hareket (Sabit Hızlı Hareket)

  Bir doğru boyunca değişmeyen (sabit) hızla gerçekleşen harekete düzgün doğrusal hareket denir. Düzgün doğrusal hareket yapan cismin eşit zaman aralıklarındaki...

  Konum, Alınan Yol, Yer Değiştirme, Sürat ve Hız

  Yörünge: Bir hareketlinin izlediği yolun geometrik şeklini anlatan çizgiye yörünge denir. Yukarıda bahsedilen üç hareket çeşidinin yörüngeleri farklıdır. Kimisi doğrusal, kimisi...

  Hareket ve Hareket Çeşitleri

  Bir cismin hareket edip etmediği konumunun değişip değişmemesine göre belirlenir. Bir cismin konumunun zamanla değişmesine hareket denir. Bir cismin hareketi,...