Ekonomik Faaliyetlere Bağlı Gelişen Meslekler 5.Sınıf Sosyal


Kategoriler: 5. Sınıf Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler

EKONOMİK FAALİYETLERE BAĞLI GELİŞEN MESLEKLER

Ülkemizin yeryüzü şekilleri, iklim koşulları, bitki örtüsü, nüfus miktarı bölgelere, bölümlere hatta illere göre farklılık gösterir. Bu durum meslekleri de etkilemiştir.

İnsanların bir kısmı tarlasında ürün yetiştirirken bir kısmı sanayide çalışır; bazıları da toplumun eğitim, sağlık gibi genel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik faaliyette bulunur.

Kişiler bu meslekleri seçerken bölgelerinde yapılan ekonomik faaliyetlerin yanı sıra ilgi alanlarını, yeteneklerini ve kişilik özelliklerini de göz önünde bulundururlar.

Üretime katılan kişilerin yaptıkları işler birbirine bağlıdır. Bu nedenle farklı meslekleri yapan kişiler arasındaki ekonomik dayanışma önemlidir.

  • Örneğin; ziraat mühendisi ve çiftçinin iş birliği içinde çalışmaları, tarımsal üretimin verimli olmasını sağlar. Sanayi faaliyetlerinin geliştiği yerlerde; makine mühendisliği, elektrik mühendisliği ve fabrika işçiliği gibi meslekler öne çıkar.

Ormanlık alanların fazla olduğu yerlerde orman mühendisliği, orman bekçiliği; tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yapıldığı yerlerde çiftçilik, arıcılık, balıkçılık, ziraat mühendisliği; turizm faaliyetlerinin yoğun olduğu yerlerde otel işletmeciliği, turist rehberliği, garsonluk, turizm acenteciliği gibi meslekler ön plana çıkar.

Turizm, sağlık, eğitim ve ulaşım gibi doğrudan üretime katılmayıp topluma hizmet veren meslek alanları da vardır.

  • Örneğin; doktorluk, avukatlık, öğretmenlik, terzilik, emlakçılık, otobüs şoförlüğü hizmet sektörüne bağlı gelişen mesleklerden bazılarıdır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar