Kategoriler: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

DİNLERİN BENZER ÖZELLİKLERİ

1. İnanç

— Bütün ilahi dinlerde evrenin yaratıcısı olan, her şeye gücü yeten, eşi ve benzeri bulunmayan yüce Tanrı inancı vardır. İslamiyet başta olmak üzere bütün ilahi dinler insanlara peygamberler aracılığıyla bildirilmiştir. İlahi dinlerde öldükten sonra dirilme, hesaba çekilme ve ahiret inancı vardır.

— Hinduizm, Budizm, Sihizm gibi dinlerde somut bir ahiret inancı yoktur. Bu dinlerde ruh göçü inancı (reenkarnasyon) vardır.

2. İbadet

— İslam’da namaz, oruç, zekât, hac temel ibadetlerdir. Yahudilikte sabah, akşam ve cumartesi günleri sinagoglarda Tanrı’ya ibadet ve dua edilir. Bu ibadet sırasında Tevrat’tan bölümler okunur. Hristiyanlıkta sabah, akşam ve pazar günleri ibadet edilir. Dua ve ilahiler okunur. İbadetler Yahudilikte haham, Hristiyanlıkta ise papazların öncülüğünde yapılır. Dua etmek bütün dinlerde vardır.

— Hint, Çin ve Japon dinlerinde de dua ve ibadetin önemli bir yeri vardır. Oruç ibadeti ilahi dinlerde vardır. Hinduizm, Caynizm gibi dinlerde de yapılış şekli ve amacı farklı olmakla birlikte oruca benzer bir ibadet vardır. Hemen hemen her dinde kendine özgü yapılış şekli olan hac ibadeti vardır Bu amaçla belli yerler ziyaret edilir. İhtiyaç sahiplerine yardım etmek (İslam’daki sadaka), genel olarak bütün dinlerde vardır.

3. Ahlak

Bütün dinler ahlaki değerlere önem verir. Bu değerlerin arasında yalan söylemekten, hile yapmaktan kaçınmak adalet, güvenilirlik, dürüstlük vb. ahlaki ilkeler bütün dinlerde var olan evrensel değerlerdir.

4. Dinlerde Önemli Gün ve Geceler

Müslümanlıkta; Ramazan ayı, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, Mevlit, Berat, Regaip ve Miraç kandilleri ile Kadir Gecesi.

Yahudilikte; Cumartesi günü, Roşhaşana dini yılbaşı, Pesah (Fısıh) (Mısır’dan çıkış) Bayramı.

Hristiyanlık’ta; Pazar günü, Meryem Ana Günü, Haç Yortusu, Paskalya ve Noel.

Budizm’de; Uposattha Günü.

DİNLERDE ÇEVRE BİLİNCİ

Genel olarak bütün dinler Allah tarafından yaratılan güzelliklerin korunmasını ister. Çevreye, bitki örtüsüne, hayvanlara, kısacası doğaya ait unsurlara zarar verilmesini yasaklar. Doğal dengenin bozulmasına neden olacak davranışlardan kaçınılmasını ister.

Misyonerlik: Hristiyanlığı dünyada yaymak amacıyla yapılan faaliyetlere denir. Aldatma, ön yargı ve istismardan uzak bir şekilde dini yayma çabaları olabilir Ancak insanların zaaflarını, cahilliklerini, fakirliklerini veya psikolojik yetersizliklerini kötüye kullanarak yapılan faaliyetler istismarcı misyonerliktir Müslümanlar bu gibi istismarcı misyonerlik faaliyetlerine karşı dikkatli olmalıdır. Bilinçli bir Müslüman olmak için dinimizi doğru kaynaklardan en iyi şekilde öğrenmeliyiz.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar