Kategoriler: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Zekât: Artma, çoğalma, temizlik, bereket anlamlarına gelir. Dinen zengin sayılan Müslümanların (nisap miktarı servete sahip olanların) mallarından belli bir kısmını yılda bir kez Allah rızası için ihtiyaç sahiplerine vermeleridir. Zekât, hicretin ikinci yılında Medine’de farz kılınmıştır.

Nisap: Temel ihtiyaçlar karşılandıktan sonra geride kalan miktarı 80 gram altının değerine denk gelen servete denir.

Dinen zengin sayılmak için nisap miktarı mala sahip olmak gerekir. Zekât verilecek malın veya paranın en az bir yıl kişinin elinde bulunması ve zekât verecek kişinin borcunun bulunmaması gerekir. Zekât verecek kişinin akıllı ve ergenlik çağına girmiş olması da zekâtın şartlarındandır.

Zekât Allah’a vermiş olduğu nimetlerden dolayı bir şükürdür. Zekât cimriliğe karşı cömertliği yaygınlaştırır. Toplumda sosyal dengeyi ve sosyal adaleti sağlar. Fakirin, zenginin servetine karşı olan hasedini ortadan kaldırır. Zekât malı azaltmaz, aksine bereketlendirir.

Kimler Zekât verir? Borcu olmayan, geçineceğinden başka 80 gram altın veya bu miktarda parası veya ticaret malı olan, 40 koyun ve keçisi olan, 30 sığırı olan, 5 devesi olan vb. şartları taşıyanlar zekât verir.

Kimlere Zekât verilir? Yoksullara, düşkünlere, borçlulara, Allah yolunda olanlara, yolda kalmış yolculara, özgürlüğünü yitirmiş olanlara, kalbi İslam’a ısındırılmak istenenlere, zekât işlemlerini yürüten görevlilere zekât verilir.

Kimlere Zekât Verilmez? Kişinin bakmakla yükümlü olduğu ana, baba, dede, nine, oğul, kız ve torunlara, eşine, zengine, cami, çeşme, okul, hastane gibi yapı ve onarım işlerine verilmez. Zekât fakirin hakkıdır, bizzat ona verilmelidir. Asli ihtiyaçlardan olan oturulan ev, ev eşyası, giyecekler, binek vasıtaları, ticaret için olmayan kitaplar, yiyecek ihtiyaçları, sanatkârın kullandığı aletler ve süs eşyalarından zekât verilmez.

Nelerden Zekât Verilir? Altın, gümüş gibi kıymetli madenler, koyun, keçi, sığır, deve gibi küçük veya büyük baş hayvanlar, kazandığımız paralar, alınıp satılan ticaret malları, buğday, nohut, sebze, meyve gibi toprak ürünlerinden zekât verilir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar