Kategoriler: 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı, Kelime ve Kelime Gruplarının Anlamı, Türk Dili ve Edebiyatı

Sözcüğün gerçek anlamından tam olarak uzaklaşmadan kazandığı anlam veya anlamlar vardır. Bunlara yan anlam denir. Aslında sözcüğün gerçek anlamı dışında kazandığı tüm yeni anlamlar yan anlamdır. Ancak yan anlam daha çok, organ adlarının doğaya aktarılması şeklinde kullanılır:

Yaralı adamın ağzından kan geliyordu.
cümlesinde “ağız” sözcüğü gerçek anlamda,

Mağaranın ağzını taşlarla kapatmışlar.
cümlesinde ise “ağız” sözcüğü yan anlamda kullanılmıştır. Mağaranın giriş kısmı için, şekil olarak “ağız” a benzediğinden “ağız” sözcüğü kullanılmıştır. Bu durumda “ağız” sözcüğü gerçek anlamından bütünüyle uzaklaşmamıştır. İşte “ağız” sözcüğünün kazandığı bu anlam, yan anlamdır.

Sandalyenin ayağı kırılmıştı.
Eşyaları dolabın gözüne koydu.
Ayakkabısının burnu iyice aşınmıştı.
Kapının kolu kırılmış.
Annem yemeğe iki diş sarımsak koydu.

Bu cümlelerdeki altı çizili sözcükler de yan anlamlıdır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar